આશિર્વાદ - Ashirvada - Gujarati

આશિર્વાદ

હો મુબારક પ્રણય-મસ્તી યૌવન, તને,
સૌ શિશુના તરંગોની સૃષ્ટિ બને;
જડ મંહી ચેતનાને નિહાળી જવા,
દષ્ટિ સૌની મસીહાની દષ્ટિ બને.

હર કળી ફૂલ, હર ફૂલમાં બાગ હો,
બાગમાં રોજ તાજી બહારો રહે;
જેમ ઋતુ આવીને જાય પણ રણ મહીં,
તપ્ત રેતી તણો નિત પથારો રહે.

રાત થઈ જાય પાલવ કોઈ રૂપનો,
ભાત રંગીન એની સિતારા બને;
આપવા મિલનનો કોલ પ્રિય પાત્રને,
સૂર્ય ને ચંદ્ર નાજુક ઈશારા બને.


आशिर्वाद

हो मुबारक प्रणय-मस्ती यौवन, तने,
सौ शिशुना तरंगोनी सृष्टि बने;
जड मंही चेतनाने निहाळी जवा,
दष्टि सौनी मसीहानी दष्टि बने.

हर कळी फूल, हर फूलमां बाग हो,
बागमां रोज ताजी बहारो रहे;
जेम ऋतु आवीने जाय पण रण महीं,
तप्त रेती तणो नित पथारो रहे.

रात थई जाय पालव कोई रूपनो,
भात रंगीन एनी सितारा बने;
आपवा मिलननो कोल प्रिय पात्रने,
सूर्य ने चंद्र नाजुक ईशारा बने.


Ashirvada

Ho mubarak pranaya-masti yauvana, tane,
Sau shishuna tarangoni srushti bane;
Jad manhi chetanane nihali java,
Dashti sauni masihani dashti bane.

Har kali fula, har fulaman bag ho,
Bagaman roj taji baharo rahe;
Jem hrutu avine jaya pan ran mahin,
Tapta reti tano nit patharo rahe.

Rat thai jaya palav koi rupano,
Bhat rangin eni sitara bane;
Apava milanano kol priya patrane,
Surya ne chandra najuk ishara bane.


Āshirvāda

Ho mubārak praṇaya-mastī yauvana, tane,
Sau shishunā tarangonī sṛuṣhṭi bane;
Jaḍ manhī chetanāne nihāḷī javā,
Daṣhṭi saunī masīhānī daṣhṭi bane.

Har kaḷī fūla, har fūlamān bāg ho,
Bāgamān roj tājī bahāro rahe;
Jem hrutu āvīne jāya paṇ raṇ mahīn,
Tapta retī taṇo nit pathāro rahe.

Rāt thaī jāya pālav koī rūpano,
Bhāt rangīn enī sitārā bane;
Āpavā milanano kol priya pātrane,
Sūrya ne chandra nājuk īshārā bane.


Source : હરીન્દ્ર દવે