આવી રસીલી ચાંદની - Avi Rasili Chandani - Gujarati

આવી રસીલી ચાંદની

આવી રસીલી ચાંદની વનવગડો રેલાવતી
આવી રસીલી ચાંદની વનવગડો રેલાવતી

છાયા બની એ ચંદ્રની એને પગલે પગલાં પાડતી
આવી રસીલી ચાંદની

છાયા ન માનું ચાંદનીને ચંદ્રની એ તો પ્રિયા!
છાયા ન માનું ચાંદનીને ચંદ્રની એ તો પ્રિયા!

ઓ રંગરસિયા આમ બોલી મન ભરમાવે કાં સદા?
નૈનની ભૂલ ભૂલામણી

આવી રસીલી ચાંદની વનવગડો રેલાવતી
છાયા બની એ ચંદ્રની એને પગલે પગલાં પાડતી
આવી રસીલી ચાંદની

ચંદ્ર છૂપાયો વાદળીમાં તેજ તારું જોઈને!
જોને જરી તું આવ્યો ફરીને મુખ પર તારા મોહીને
થાયે શીદ લજામણી!

આવી રસીલી ચાંદની વનવગડો રેલાવતી
છાયા બની એ ચંદ્રની એને પગલે પગલાં પાડતી
આવી રસીલી ચાંદની


आवी रसीली चांदनी

आवी रसीली चांदनी वनवगडो रेलावती
आवी रसीली चांदनी वनवगडो रेलावती

छाया बनी ए चंद्रनी एने पगले पगलां पाडती
आवी रसीली चांदनी

छाया न मानुं चांदनीने चंद्रनी ए तो प्रिया!
छाया न मानुं चांदनीने चंद्रनी ए तो प्रिया!

ओ रंगरसिया आम बोली मन भरमावे कां सदा?
नैननी भूल भूलामणी

आवी रसीली चांदनी वनवगडो रेलावती
छाया बनी ए चंद्रनी एने पगले पगलां पाडती
आवी रसीली चांदनी

चंद्र छूपायो वादळीमां तेज तारुं जोईने!
जोने जरी तुं आव्यो फरीने मुख पर तारा मोहीने
थाये शीद लजामणी!

आवी रसीली चांदनी वनवगडो रेलावती
छाया बनी ए चंद्रनी एने पगले पगलां पाडती
आवी रसीली चांदनी


Avi Rasili Chandani

Avi rasili chandani vanavagado relavati
Avi rasili chandani vanavagado relavati

Chhaya bani e chandrani ene pagale pagalan padati
Avi rasili chandani

Chhaya n manun chandanine chandrani e to priya! Chhaya n manun chandanine chandrani e to priya!

O rangarasiya am boli man bharamave kan sada? Nainani bhul bhulamani

Avi rasili chandani vanavagado relavati
Chhaya bani e chandrani ene pagale pagalan padati
Avi rasili chandani

Chandra chhupayo vadaliman tej tarun joine! Jone jari tun avyo farine mukh par tara mohine
Thaye shid lajamani!

Avi rasili chandani vanavagado relavati
Chhaya bani e chandrani ene pagale pagalan padati
Avi rasili chandani


Āvī rasīlī chāndanī

Āvī rasīlī chāndanī vanavagaḍo relāvatī
Āvī rasīlī chāndanī vanavagaḍo relāvatī

Chhāyā banī e chandranī ene pagale pagalān pāḍatī
Āvī rasīlī chāndanī

Chhāyā n mānun chāndanīne chandranī e to priyā! Chhāyā n mānun chāndanīne chandranī e to priyā!

O rangarasiyā ām bolī man bharamāve kān sadā? Nainanī bhūl bhūlāmaṇī

Āvī rasīlī chāndanī vanavagaḍo relāvatī
Chhāyā banī e chandranī ene pagale pagalān pāḍatī
Āvī rasīlī chāndanī

Chandra chhūpāyo vādaḷīmān tej tārun joīne! Jone jarī tun āvyo farīne mukh par tārā mohīne
Thāye shīd lajāmaṇī!

Āvī rasīlī chāndanī vanavagaḍo relāvatī
Chhāyā banī e chandranī ene pagale pagalān pāḍatī
Āvī rasīlī chāndanī


Source : સ્વરઃ મહમદ રફી અને લતા મંગેશકર
ગીતઃ ભાસ્કર વોરા
સંગીતઃ દિલીપ ધોળકીયા
ચિત્રપટઃ સત્યવાન સાવિત્રી (૧૯૬૩)