બધાંય નીચે હોય ને - Badhanya Niche Hoya Ne - Gujarati

બધાંય નીચે હોય ને

બધાંય નીચે હોય ને આપણે ઉપર હોઈએ
જાણે હાથમાં હાથ હોય ને આપણે હોઈએ

ઉપર જમીન, નીચે આકાશ ને લાગણીના વાદળો
નવી જ એક દુનિયા હોય ને આપણે હોઈએ
જાણે હાથમાં હાથ હોય ને આપણે હોઈએ
બધાંય નીચે હોય ને…

રેશમની રેત, ઈંતેજારનો ઉંબરો ને પ્રેમનું પ્રાંગણ
એક નાનું ઝુપડું હોય ને આપણે હોઈએ
જાણે હાથમાં હાથ હોય ને આપણે હોઈએ
બધાંય નીચે હોય ને…

શૂન્યતાનું સરોવર, સુગંધનો સાગર ને સ્નેહનો શોર
ભોળા ભૂલકાંની દિવાલનું નગર ને આપણે હોઈએ
જાણે હાથમાં હાથ હોય ને આપણે હોઈએ
બધાંય નીચે હોય ને…


बधांय नीचे होय ने

बधांय नीचे होय ने आपणे उपर होईए
जाणे हाथमां हाथ होय ने आपणे होईए

उपर जमीन, नीचे आकाश ने लागणीना वादळो
नवी ज एक दुनिया होय ने आपणे होईए
जाणे हाथमां हाथ होय ने आपणे होईए
बधांय नीचे होय ने…

रेशमनी रेत, ईंतेजारनो उंबरो ने प्रेमनुं प्रांगण
एक नानुं झुपडुं होय ने आपणे होईए
जाणे हाथमां हाथ होय ने आपणे होईए
बधांय नीचे होय ने…

शून्यतानुं सरोवर, सुगंधनो सागर ने स्नेहनो शोर
भोळा भूलकांनी दिवालनुं नगर ने आपणे होईए
जाणे हाथमां हाथ होय ने आपणे होईए
बधांय नीचे होय ने…


Badhanya Niche Hoya Ne

Badhanya niche hoya ne apane upar hoie
Jane hathaman hath hoya ne apane hoie

Upar jamina, niche akash ne laganina vadalo
Navi j ek duniya hoya ne apane hoie
Jane hathaman hath hoya ne apane hoie
Badhanya niche hoya ne…

Reshamani reta, intejarano unbaro ne premanun prangana
Ek nanun zupadun hoya ne apane hoie
Jane hathaman hath hoya ne apane hoie
Badhanya niche hoya ne…

Shunyatanun sarovara, sugandhano sagar ne snehano shora
Bhola bhulakanni divalanun nagar ne apane hoie
Jane hathaman hath hoya ne apane hoie
Badhanya niche hoya ne…


Badhānya nīche hoya ne

Badhānya nīche hoya ne āpaṇe upar hoīe
Jāṇe hāthamān hāth hoya ne āpaṇe hoīe

Upar jamīna, nīche ākāsh ne lāgaṇīnā vādaḷo
Navī j ek duniyā hoya ne āpaṇe hoīe
Jāṇe hāthamān hāth hoya ne āpaṇe hoīe
Badhānya nīche hoya ne…

Reshamanī reta, īntejārano unbaro ne premanun prāngaṇa
Ek nānun zupaḍun hoya ne āpaṇe hoīe
Jāṇe hāthamān hāth hoya ne āpaṇe hoīe
Badhānya nīche hoya ne…

Shūnyatānun sarovara, sugandhano sāgar ne snehano shora
Bhoḷā bhūlakānnī divālanun nagar ne āpaṇe hoīe
Jāṇe hāthamān hāth hoya ne āpaṇe hoīe
Badhānya nīche hoya ne…


Source : સ્વરઃ સાધના સરગમ
રચનાઃ શૂન્ય પાલનપુરી
સંગીતઃ ઉજ્જ્વલ ધોળકીયા