ભર રે નિંદરમાંથી ઝબકીને જાગી - Bhar Re Nindaramanthi Zabakine Jagi - Gujarati

ભર રે નિંદરમાંથી ઝબકીને જાગી

ભર રે નિંદરમાંથી ઝબકીને જાગી
કોણે દીધો મને સાદ
કોણે દીધો મને સાદ

ભર રે નિંદરમાંથી ઝબકીને જાગી
કોણે દીધો મને સાદ
કોણે દીધો મને સાદ

મધ રે રાતલડીમાં મલ્હાર ગાયો
પાછલી પરોઢનો દંશ મુને લાગ્યો
કોણે દીધો પ્રતિસાદ
કોણે દીધો મને સાદ

ભર રે નિંદરમાંથી ઝબકીને જાગી

ઘનઘોર કાળી અંધારી રાતમાં
થયો વાદળનો ગડગડાટ
ઉછળી પહોંચ્યો પૂ્ર્ણ ચાંદનીમાં
કરતો સાગર ખૂબ વાત
કોણે દીધો પ્રતિસાદ
કોણે દીધો મને સાદ

ભર રે નિંદરમાંથી ઝબકીને જાગી
કોણે દીધો મને સાદ
કોણે દીધો મને સાદ


भर रे निंदरमांथी झबकीने जागी

भर रे निंदरमांथी झबकीने जागी
कोणे दीधो मने साद
कोणे दीधो मने साद

भर रे निंदरमांथी झबकीने जागी
कोणे दीधो मने साद
कोणे दीधो मने साद

मध रे रातलडीमां मल्हार गायो
पाछली परोढनो दंश मुने लाग्यो
कोणे दीधो प्रतिसाद
कोणे दीधो मने साद

भर रे निंदरमांथी झबकीने जागी

घनघोर काळी अंधारी रातमां
थयो वादळनो गडगडाट
उछळी पहोंच्यो पू्र्ण चांदनीमां
करतो सागर खूब वात
कोणे दीधो प्रतिसाद
कोणे दीधो मने साद

भर रे निंदरमांथी झबकीने जागी
कोणे दीधो मने साद
कोणे दीधो मने साद


Bhar Re Nindaramanthi Zabakine Jagi

Bhar re nindaramanthi zabakine jagi
Kone didho mane sada
Kone didho mane sada

Bhar re nindaramanthi zabakine jagi
Kone didho mane sada
Kone didho mane sada

Mad re rataladiman malhar gayo
Pachhali parodhano dansh mune lagyo
Kone didho pratisada
Kone didho mane sada

Bhar re nindaramanthi zabakine jagi

Ghanaghor kali andhari rataman
Thayo vadalano gadagadata
Uchhali pahonchyo purna chandaniman
Karato sagar khub vata
Kone didho pratisada
Kone didho mane sada

Bhar re nindaramanthi zabakine jagi
Kone didho mane sada
Kone didho mane sada


Bhar re nindaramānthī zabakīne jāgī

Bhar re nindaramānthī zabakīne jāgī
Koṇe dīdho mane sāda
Koṇe dīdho mane sāda

Bhar re nindaramānthī zabakīne jāgī
Koṇe dīdho mane sāda
Koṇe dīdho mane sāda

Maḍ re rātalaḍīmān malhār gāyo
Pāchhalī paroḍhano dansh mune lāgyo
Koṇe dīdho pratisāda
Koṇe dīdho mane sāda

Bhar re nindaramānthī zabakīne jāgī

Ghanaghor kāḷī andhārī rātamān
Thayo vādaḷano gaḍagaḍāṭa
Uchhaḷī pahonchyo pūrṇa chāndanīmān
Karato sāgar khūb vāta
Koṇe dīdho pratisāda
Koṇe dīdho mane sāda

Bhar re nindaramānthī zabakīne jāgī
Koṇe dīdho mane sāda
Koṇe dīdho mane sāda


Source : સ્વરઃ સુષ્મા શ્રેષ્ઠા
ગીતઃ માધવ રામાનુજ
સંગીતઃ પુરુષોત્તમ ઉપાધ્યાય