ભીતરનો ભેરુ મારો - Bhitar No Bheru Maro - Gujarati & English Lyrics

ભીતરનો ભેરુ મારો આતમો ખોવાયો રે,
મારગનો ચીંધનારો ભોમિયો ખોવાયો,
હે… વાટે જનારા કોઇએ જોયો હોય તો કહેજો

એના રે વિના મારી કાયા રે પાંગળી,
એને આંખ્યું છતાંયે મારી આંખ્યું છે આંધળી,
મારા તે સરવરિયાનો હંસલો રિસાયો,
હે… સરવરમાં તરતાં કોઇએ ભાળ્યો હોય તો કહેજો

જનમ-જનમનો સાથી વસમી આ વાટમાં,
ને કઇ પેર ઢૂંઢું એને નોંધારી રાતમાં,
મારા તે વનમાં તે મનનો મોરલો ઝૂંટવાણો,
હે… આંબલે ટહુકતો કોઇએ ભાળ્યો હોય તો કહેજો

ભીતરનો ભેરુ મારો

Bhitar No Bheru Maro

Bhītarano bheru māro ātamo khovāyo re,
Māragano chīndhanāro bhomiyo khovāyo,
He… Vāṭe janārā koie joyo hoya to kahejo

Enā re vinā mārī kāyā re pāngaḷī,
Ene ānkhyun chhatānye mārī ānkhyun chhe āndhaḷī,
Mārā te saravariyāno hansalo risāyo,
He… Saravaramān taratān koie bhāḷyo hoya to kahejo

Janama-janamano sāthī vasamī ā vāṭamān,
Ne kai per ḍhūnḍhun ene nondhārī rātamān,
Mārā te vanamān te manano moralo zūnṭavāṇo,
He… Ānbale ṭahukato koie bhāḷyo hoya to kahejo

Bhītarano bheru māro

Divya Publication. (2020). કિર્તન સાગર

Bhitar No Bheru Maro Bhajan | Superhit Gujarati Bhajan || ગુજરાતી ભજન. (2017, December 22). YouTube