ભૂલે ચૂકે મળે તો - Bhule Chuke Male To - Gujarati

ભૂલે ચૂકે મળે તો

ભૂલે ચૂકે મળે તો મૂલાકાત માંગશું
શણગારવા હૃદયને એક આઘાત માંગશું

દિલના વિચાર દિલમાં ઊઠ્યા ને શમી ગયા
અજવાળી રાત ગુજરી ગઈ કાળી રાતમાં

પ્રીતમની સાથે પહેલી મૂલાકાતના સમયે
જેની સવાર ના પડે એ રાત માંગશું

શણગારવા હૃદયને એક આઘાત માંગશું
ભૂલે ચૂકે મળે તો મૂલાકાત માંગશું

માન્યું કે જેને મળવું છે તેઓ નહિ મળે
હું થઈ ગયો નિરાશ કે આશા નહિ ફળે

પણ એની સાધનામાં ભલે જિંદગી ઢળે
મૃત્યુ પછીની લાખ મૂલાકાત માંગશું

શણગારવા હૃદયને એક આઘાત માંગશું
ભૂલે ચૂકે મળે તો મૂલાકાત માંગશું


भूले चूके मळे तो

भूले चूके मळे तो मूलाकात मांगशुं
शणगारवा हृदयने एक आघात मांगशुं

दिलना विचार दिलमां ऊठ्या ने शमी गया
अजवाळी रात गुजरी गई काळी रातमां

प्रीतमनी साथे पहेली मूलाकातना समये
जेनी सवार ना पडे ए रात मांगशुं

शणगारवा हृदयने एक आघात मांगशुं
भूले चूके मळे तो मूलाकात मांगशुं

मान्युं के जेने मळवुं छे तेओ नहि मळे
हुं थई गयो निराश के आशा नहि फळे

पण एनी साधनामां भले जिंदगी ढळे
मृत्यु पछीनी लाख मूलाकात मांगशुं

शणगारवा हृदयने एक आघात मांगशुं
भूले चूके मळे तो मूलाकात मांगशुं


Bhule Chuke Male To

Bhule chuke male to mulakat mangashun
Shanagarava hrudayane ek aghat mangashun

Dilana vichar dilaman uthya ne shami gaya
Ajavali rat gujari gai kali rataman

Pritamani sathe paheli mulakatana samaye
Jeni savar na pade e rat mangashun

Shanagarava hrudayane ek aghat mangashun
Bhule chuke male to mulakat mangashun

Manyun ke jene malavun chhe teo nahi male
Hun thai gayo nirash ke asha nahi fale

Pan eni sadhanaman bhale jindagi dhale
Mrutyu pachhini lakh mulakat mangashun

Shanagarava hrudayane ek aghat mangashun
Bhule chuke male to mulakat mangashun


Bhūle chūke maḷe to

Bhūle chūke maḷe to mūlākāt māngashun
Shaṇagāravā hṛudayane ek āghāt māngashun

Dilanā vichār dilamān ūṭhyā ne shamī gayā
Ajavāḷī rāt gujarī gaī kāḷī rātamān

Prītamanī sāthe pahelī mūlākātanā samaye
Jenī savār nā paḍe e rāt māngashun

Shaṇagāravā hṛudayane ek āghāt māngashun
Bhūle chūke maḷe to mūlākāt māngashun

Mānyun ke jene maḷavun chhe teo nahi maḷe
Hun thaī gayo nirāsh ke āshā nahi faḷe

Paṇ enī sādhanāmān bhale jindagī ḍhaḷe
Mṛutyu pachhīnī lākh mūlākāt māngashun

Shaṇagāravā hṛudayane ek āghāt māngashun
Bhūle chūke maḷe to mūlākāt māngashun


Source : સ્વરઃ મહમદ રફી (૧૯૭૧)
રચનાઃ બદરી કાચવાલા
સંગીતઃ પુરુષોત્તમ ઉપાધ્યાય