ચૈતર ચંપો મ્હોરિયો - Chaitar Chanpo Mhoriyo - Lyrics

ચૈતર ચંપો મ્હોરિયો

ચૈતર ચંપો મ્હોરિયો, ને મ્હોરી આંબાડાળ,
મઘમઘ મ્હોર્યા મોગરા, મેં ગૂંથી ફૂલનમાળ.

જૂઈ ઝળૂંબી માંડવે, ને બાગે બાગે ફાલ;
તું ક્યાં છો વેરી વાલમા? મને મૂકી અંતરિયાળ!

આ ચૈતર જેવી ચાંદની, ને માણ્યા જેવી રાત;
ગામતરાં તને શે ગમે? તું પાછો વળ ગુજરાત.

કોયલ કૂજે કુંજમાં, ને રેલે પંચમ સૂર,
વાગે વન વન વાંસળી, મારું પલ પલ વીંધે ઉર.

અવળું ઓઢ્યું ઓઢણું ને મારા છુટ્ટા ઊડે કેશ,
શું કરું નિર્દય કંથડા! મને વાગે મારગ ઠેસ.

જોબનને આ ધૂપિયે, પ્રીત જલે લોબાન,
રત આવી રળિયામણી, મારાં કોણ પ્રીછે અરમાન?

સમજી જાજે સાનમાં, મન બાંધી લેજે તોલ;
હોય ઈશારા હેતના, એના ના કંઈ વગડે ઢોલ!

નારી ઉર આળું ઘણું, બરડ કાચની જાત,
તું જન્મ્યો નરને ખોળિયે, તને કેમ સમજાવું વાત?

બ્રહ્મા! ભારી ભૂલ કરી તેં સરજી નારી ઉર,
ઉરને દીધો નેહ ને વળી નેહને દીધો વ્રેહ!

-બાલમુકુંદ દવે


Chaitar Chanpo Mhoriyo

Chaitar chanpo mhoriyo, ne mhori anbadala,
Maghamagh mhorya mogara, men gunthi fulanamala.

Jui zalunbi mandave, ne bage bage fala;
Tun kyan chho veri valama? Mane muki antariyala!

A chaitar jevi chandani, ne manya jevi rata;
Gamataran tane she game? tun pachho val gujarata.

Koyal kuje kunjaman, ne rele pancham sura,
Vage van van vansali, marun pal pal vindhe ura.

Avalun odhyun odhanun ne mar chhutṭa ude kesha,
Shun karun nirdaya kanthada! mane vage marag thesa.

Jobanane a dhupiye, prit jale lobana,
Rat avi raliyamani, maran kon prichhe aramana?

Samaji jaje sanaman, man bandhi leje tola;
Hoya ishar hetana, en n kani vagade dhola!

Nari ur alun ghanun, barad kachani jata,
Tun janmyo narane kholiye, tane kem samajavun vata?

Brahma! bhari bhul kari ten saraji nari ura,
Urane didho neh ne vali nehane didho vreha!

-balamukunda dave

Source: Mavjibhai