દળણાંના દાણા - Dalananna Dana - Lyrics

દળણાંના દાણા

ખરા બપોર ચઢ્યે દાણા રે કાઢવા
ઊંડી કોઠીમાં ડોશી પેઠાં રે લોલ
કોઠીમાં પેઠાં ને બૂંધે જઈ બેઠાં
ભૂંસી લૂછીને દાણા કાઢ્યા રે લોલ

   સાઠ સાઠ વર્ષ લગી કોઠી રે ઠાલવી
   પેટની કોઠી ના ભરાણી રે લોલ
   સૂંડલી ભરીને ડોશી આવ્યાં આંગણિયે
   દળણાંના દાણા સૂકવ્યાં રે લોલ

   સૂકવીને ડોશી ચૂલામાં પેઠાં
   થપાશે માંડ એક ઢેબરું રે લોલ
   આંગણે ઊગેલો ગલકીનો વેલો
   મહીંથી ખલુડીબાઈ નીકળ્યાં રે લોલ

   કરાને ટોડલે રમતાં કબૂતરાં
   ચણવા તે ચૂપચાપ આવિયાં રે લોલ
   ખાસી ખોબોક ચણ ખવાણી ત્યાં તો
   મેંડી હરાઈ ગાય આવી રે લોલ

   ડોશીનો દીકરો પોઢ્યો પલેગમાં
   હરાઈ ગાય કોણ હાંકે રે લોલ
   હાથમાંનો રોટલો કરતો ટપાકા
   દાણા ખવાતા ન જાણ્યા રે લોલ

   રામા રાવળનો ટીપૂડો કૂતરો
   ડોશીનો દેવ જાણે આવ્યો રે લોલ
   ઊભી પૂછડીએ બાઉવાઉ બોલિયો
   ડોશી ત્યાં દોડતી આવી રે લોલ

   આગળિયો લઈ હાંફળી ને ફાંફળી
   મેંડીને મારવા લાગી રે લોલ
   ચૂલા કને તાકી રહી'તી મીનીબાઈ
   રોટલો લઈને ચપ ચાલી રે લોલ

   નજરે પડી ને ઝપ ટીપૂડો કૂદિયો
   ડોશીની નોકરી ફળી રે લોલ
   છેલ્લુંય ઢેબરું તાણી ગ્યો કૂતરો
   દયણું પાશેર માંડ બાકી રે લોલ

   ‘એ રે પાશેર કણ પંખીડાં કાજે
   મારી પછાડે નખાવજો રે લોલ
   કોઠી ભાંગીને એના ચૂલા તે માંડજો
   કરજો વેચીને ઘર કાયટું રે લોલ’

   -ઉમાશંકર જોશી

Dalananna Dana

Khar bapor chadhye dan re kadhava
undi kothiman doshi pethan re lola
kothiman pethan ne bundhe jai bethan
bhunsi luchhine dan kadhya re lola

   sath sath varsha lagi kothi re thalavi
   peṭani kothi n bharani re lola
   sundali bharine doshi avyan anganiye
   dalananna dan sukavyan re lola

   sukavine doshi chulaman pethan
   thapashe manda ek dhebarun re lola
   angane ugelo galakino velo
   mahinthi khaludibai nikalyan re lola

   karane todale ramatan kabutaran
   chanav te chupachap aviyan re lola
   khasi khobok chan khavani tyan to
   mendi harai gaya avi re lola

   doshino dikaro podhyo palegaman
   harai gaya kon hanke re lola
   hathamanno roṭalo karato ṭapaka
   dan khavat n janya re lola

   ram ravalano tipudo kutaro
   doshino dev jane avyo re lola
   ubhi puchhadie bauvau boliyo
   doshi tyan dodati avi re lola

   agaliyo lai hanfali ne fanfali
   mendine marav lagi re lola
   chul kane taki rahi'ti minibai
   roṭalo laine chap chali re lola

   najare padi ne zap tipudo kudiyo
   doshini nokari fali re lola
   chhellunya dhebarun tani gyo kutaro
   dayanun pasher manda baki re lola

   ‘e re pasher kan pankhidan kaje
   mari pachhade nakhavajo re lola
   kothi bhangine en chul te mandajo
   karajo vechine ghar kayatun re lola’

   -umashankar joshi

Source: Mavjibhai