દર્દને ગાયા વિના રોયા કરો - Dardane Gaya Vina Roya Karo - Gujarati

દર્દને ગાયા વિના રોયા કરો

દર્દને ગાયા વિના રોયા કરો પ્રેમમાં જે થાય છે જોયા કરો
બીક લાગે કંટકોની જો સતત ફૂલને સુંઘો નહિ જોયા કરો
કેમ આવ્યા આ જગે રડતા તમે? જિંદગી આખી હવે રોયા કરો
લ્યો હવે કૈલાસ ખુદને કાંધ પર રાહ સૌની ક્યાં સુધી જોયા કરો


दर्दने गाया विना रोया करो

दर्दने गाया विना रोया करो प्रेममां जे थाय छे जोया करो
बीक लागे कंटकोनी जो सतत फूलने सुंघो नहि जोया करो
केम आव्या आ जगे रडता तमे? जिंदगी आखी हवे रोया करो
ल्यो हवे कैलास खुदने कांध पर राह सौनी क्यां सुधी जोया करो


Dardane Gaya Vina Roya Karo

Dardane gaya vina roya karo premaman je thaya chhe joya karo
Bik lage kantakoni jo satat fulane sungho nahi joya karo
Kem avya a jage radata tame? Jindagi akhi have roya karo
Lyo have kailas khudane kanda par rah sauni kyan sudhi joya karo


Dardane gāyā vinā royā karo

Dardane gāyā vinā royā karo premamān je thāya chhe joyā karo
Bīk lāge kanṭakonī jo satat fūlane sungho nahi joyā karo
Kem āvyā ā jage raḍatā tame? Jindagī ākhī have royā karo
Lyo have kailās khudane kānḍa par rāh saunī kyān sudhī joyā karo


Source : સ્વરઃ ઓસમાણ મીર
રચનાઃ કૈલાસ પંડિત