ધન્ય હો ધન્ય જ પુણ્ય પ્રદેશ - Dhanya Ho Dhanya J Punya Pradesha - Lyrics

ધન્ય હો ધન્ય જ પુણ્ય પ્રદેશ

ધન્ય હો ધન્ય જ પુણ્ય પ્રદેશ
અમારો ગુણિયલ ગુર્જર દેશ

કૃષ્ણચન્દ્રની કૌમુદી ઊજળો
કીધ પ્રભુએ ય સ્વદેશ
અમારો ગુણિયલ ગુર્જર દેશ

સ્થળેસ્થળ નવપલ્લવના પુંજ
નદી ને તળાવ કેરી કુંજ
કોમળી કવિતા સમ સુરસાળ
સિન્ધુ જ્યાં દે મોતીના થાળ

જગજૂનાં નિજ ગીત ગર્જતો ફરતો સાગર આજ
કેસર ઊછળી ઘૂઘવે ગરવો વનમાં જ્યાં વનરાજ

ગિરિગિરિ શિખરશિખર સોહન્ત
મન્દિરે ધ્વજ ને સન્ત મહન્ત

ધન્ય હો ધન્ય જ પુણ્ય પ્રદેશ
અમારો ગુણિયલ ગુર્જર દેશ

ચોળી ચણિયો પાટલીનો ઘેર
સેંથલે સાળુની સોનલ સેર
છેડલે આચ્છાદી ઉરભાવ
લલિત લજ્જાનો વદન જમાવ
અંગ આખે યે નિજ અલબેલ
સાળુમાં ઢાંકતી રૂપની વેલ

રાણકતનયા ભાવશોભના સુન્દરતાનો શું છોડ
આર્ય સુન્દરી નથી અવનીમાં તુજ રૂપગુણની જોડ

ભાલ કુમકુમ કરકંકણ સાર
કન્થનાં સજ્યાં તેજશણગાર

ધન્ય હો ધન્ય જ પુણ્ય પ્રદેશ
અમારો ગુણિયલ ગુર્જર દેશ

દેશ નિજ તજી ધર્મને કાજ
સાગરે ઝુકાવ્યું સફરી જહાજ
ધર્મવીર પારસીનો સત્કાર
જગત ઈતિહાસે અનુપ ઉદાર

ઈસ્લામી યાત્રાળુનું આ મક્કાનું મુખદ્વાર
હિન્દુ મુસલમિન પારસીઓને અહિયાં તીરથદ્વાર

પ્રભુ છે એક ભૂમિ છે એક
પિતા છે એક માત છે એક
આપણે એકની પ્રજા અનેક

ધન્ય હો ધન્ય જ પુણ્ય પ્રદેશ
અમારો ગુણિયલ ગુર્જર દેશ


धन्य हो धन्य ज पुण्य प्रदेश

धन्य हो धन्य ज पुण्य प्रदेश
अमारो गुणियल गुर्जर देश

कृष्णचन्द्रनी कौमुदी ऊजळो
कीध प्रभुए य स्वदेश
अमारो गुणियल गुर्जर देश

स्थळेस्थळ नवपल्लवना पुंज
नदी ने तळाव केरी कुंज
कोमळी कविता सम सुरसाळ
सिन्धु ज्यां दे मोतीना थाळ

जगजूनां निज गीत गर्जतो फरतो सागर आज
केसर ऊछळी घूघवे गरवो वनमां ज्यां वनराज

गिरिगिरि शिखरशिखर सोहन्त
मन्दिरे ध्वज ने सन्त महन्त

धन्य हो धन्य ज पुण्य प्रदेश
अमारो गुणियल गुर्जर देश

चोळी चणियो पाटलीनो घेर
सेंथले साळुनी सोनल सेर
छेडले आच्छादी उरभाव
ललित लज्जानो वदन जमाव
अंग आखे ये निज अलबेल
साळुमां ढांकती रूपनी वेल

राणकतनया भावशोभना सुन्दरतानो शुं छोड
आर्य सुन्दरी नथी अवनीमां तुज रूपगुणनी जोड

भाल कुमकुम करकंकण सार
कन्थनां सज्यां तेजशणगार

धन्य हो धन्य ज पुण्य प्रदेश
अमारो गुणियल गुर्जर देश

देश निज तजी धर्मने काज
सागरे झुकाव्युं सफरी जहाज
धर्मवीर पारसीनो सत्कार
जगत ईतिहासे अनुप उदार

ईस्लामी यात्राळुनुं आ मक्कानुं मुखद्वार
हिन्दु मुसलमिन पारसीओने अहियां तीरथद्वार

प्रभु छे एक भूमि छे एक
पिता छे एक मात छे एक
आपणे एकनी प्रजा अनेक

धन्य हो धन्य ज पुण्य प्रदेश
अमारो गुणियल गुर्जर देश


Dhanya Ho Dhanya J Punya Pradesha

Dhanya ho dhanya j punya pradesha
Amaro guniyal gurjar desha

Krushnachandrani kaumudi ujalo
Kid prabhue ya svadesha
Amaro guniyal gurjar desha

Sthalesthal navapallavana punja
Nadi ne talav keri kunja
Komali kavita sam surasala
Sindhu jyan de motina thala

Jagajunan nij git garjato farato sagar aja
Kesar uchhali ghughave garavo vanaman jyan vanaraja

Girigiri shikharashikhar sohanta
Mandire dhvaj ne santa mahanta

Dhanya ho dhanya j punya pradesha
Amaro guniyal gurjar desha

Choli chaniyo patalino ghera
Senthale saluni sonal sera
Chhedale achchhadi urabhava
Lalit lajjano vadan jamava
Anga akhe ye nij alabela
Saluman dhankati rupani vela

Ranakatanaya bhavashobhana sundaratano shun chhoda
Arya sundari nathi avaniman tuj rupagunani joda

Bhal kumakum karakankan sara
Kanthanan sajyan tejashanagara

Dhanya ho dhanya j punya pradesha
Amaro guniyal gurjar desha

Desh nij taji dharmane kaja
Sagare zukavyun safari jahaja
Dharmavir parasino satkara
Jagat itihase anup udara

Islami yatralunun a makkanun mukhadvara
Hindu musalamin parasione ahiyan tirathadvara

Prabhu chhe ek bhumi chhe eka
Pita chhe ek mat chhe eka
Apane ekani praja aneka

Dhanya ho dhanya j punya pradesha
Amaro guniyal gurjar desha


Dhanya ho dhanya j puṇya pradesha

Dhanya ho dhanya j puṇya pradesha
Amāro guṇiyal gurjar desha

Kṛuṣhṇachandranī kaumudī ūjaḷo
Kīḍ prabhue ya svadesha
Amāro guṇiyal gurjar desha

Sthaḷesthaḷ navapallavanā punja
Nadī ne taḷāv kerī kunja
Komaḷī kavitā sam surasāḷa
Sindhu jyān de motīnā thāḷa

Jagajūnān nij gīt garjato farato sāgar āja
Kesar ūchhaḷī ghūghave garavo vanamān jyān vanarāja

Girigiri shikharashikhar sohanta
Mandire dhvaj ne santa mahanta

Dhanya ho dhanya j puṇya pradesha
Amāro guṇiyal gurjar desha

Choḷī chaṇiyo pāṭalīno ghera
Senthale sāḷunī sonal sera
Chheḍale āchchhādī urabhāva
Lalit lajjāno vadan jamāva
Anga ākhe ye nij alabela
Sāḷumān ḍhānkatī rūpanī vela

Rāṇakatanayā bhāvashobhanā sundaratāno shun chhoḍa
Ārya sundarī nathī avanīmān tuj rūpaguṇanī joḍa

Bhāl kumakum karakankaṇ sāra
Kanthanān sajyān tejashaṇagāra

Dhanya ho dhanya j puṇya pradesha
Amāro guṇiyal gurjar desha

Desh nij tajī dharmane kāja
Sāgare zukāvyun safarī jahāja
Dharmavīr pārasīno satkāra
Jagat ītihāse anup udāra

Īslāmī yātrāḷunun ā makkānun mukhadvāra
Hindu musalamin pārasīone ahiyān tīrathadvāra

Prabhu chhe ek bhūmi chhe eka
Pitā chhe ek māt chhe eka
Āpaṇe ekanī prajā aneka

Dhanya ho dhanya j puṇya pradesha
Amāro guṇiyal gurjar desha


Source : મહાકવિ નાનાલાલ