દીકરી મારી લાડકવાયી – Dikari Mari Ladakavayi Lyrics

દીકરી મારી લાડકવાયી

દીકરી મારી લાડકવાયી લક્ષ્મીનો અવતાર
એ સૂએ તો રાત પડે ને જાગે તો સવાર
દીકરી મારી…

દીકરી તારા વ્હાલનો દરિયો જીવનભર છલકાય
પામતા જીવન માત-પિતાનું ધન્ય થઈ જાય
એક જ સ્મિતમાં તારા ચમકે મોતીડાં હાજર
દીકરી મારી…

ઢીંગલા સાથે રમતી ઢીંગલી જેવું મારું બાળ
રમતા થાકીને ભૂખ લાગે તો ખીર રાખું તૈયાર
રૂપમાં તારા લાગે મને પરીનો અણસાર
દીકરી મારી…

કાળી ઘેલી વાણીથી ઘર ઘૂઘરો થઈ ને ગુંજે
પા-પા પગલી ચલાવતા બાપનું હૈયું ઝૂમે
દીકરી તું તો માત-પિતાનો સાચો છે આધાર
દીકરી મારી…

હૈયાના ઝૂલે હેતની દોરી બાંધી તને ઝૂલવું
હાલરડાની રેશ્મી રજાઈ તને હું ઓઢાડું
પાવન પગલે તારા મારો ઉજળો છે સંસાર
દીકરી મારી…

આલ્બમ:અણમોલ
સ્વરકાર:મનહર ઉધાસ
સ્વર:મનહર ઉધાસ


Dikari Mari Ladakavayi

Dīkarī mārī lāḍakavāyī lakṣhmīno avatāra
E sūe to rāt paḍe ne jāge to savāra
Dīkarī mārī…

Dīkarī tārā vhālano dariyo jīvanabhar chhalakāya
Pāmatā jīvan māta-pitānun dhanya thaī jāya
Ek j smitamān tārā chamake motīḍān hājara
Dīkarī mārī…

Ḍhīngalā sāthe ramatī ḍhīngalī jevun mārun bāḷa
Ramatā thākīne bhūkh lāge to khīr rākhun taiyāra
Rūpamān tārā lāge mane parīno aṇasāra
Dīkarī mārī…

Kāḷī ghelī vāṇīthī ghar ghūgharo thaī ne gunje
Pā-pā pagalī chalāvatā bāpanun haiyun zūme
Dīkarī tun to māta-pitāno sācho chhe ādhāra
Dīkarī mārī…

Haiyānā zūle hetanī dorī bāndhī tane zūlavun
Hālaraḍānī reshmī rajāī tane hun oḍhāḍun
Pāvan pagale tārā māro ujaḷo chhe sansāra
Dīkarī mārī…

Album : Anmol
Singer : Manhar Udhas


दीकरी मारी लाडकवायी

दीकरी मारी लाडकवायी लक्ष्मीनो अवतार
ए सूए तो रात पडे ने जागे तो सवार
दीकरी मारी…

दीकरी तारा व्हालनो दरियो जीवनभर छलकाय
पामता जीवन मात-पितानुं धन्य थई जाय
एक ज स्मितमां तारा चमके मोतीडां हाजर
दीकरी मारी…

ढींगला साथे रमती ढींगली जेवुं मारुं बाळ
रमता थाकीने भूख लागे तो खीर राखुं तैयार
रूपमां तारा लागे मने परीनो अणसार
दीकरी मारी…

काळी घेली वाणीथी घर घूघरो थई ने गुंजे
पा-पा पगली चलावता बापनुं हैयुं झूमे
दीकरी तुं तो मात-पितानो साचो छे आधार
दीकरी मारी…

हैयाना झूले हेतनी दोरी बांधी तने झूलवुं
हालरडानी रेश्मी रजाई तने हुं ओढाडुं
पावन पगले तारा मारो उजळो छे संसार
दीकरी मारी…

आल्बम:अणमोल
स्वरकार:मनहर उधास
स्वर:मनहर उधास