દિશાહીન શ્રદ્ધા ડૂબે છે - Dishahin Shraddha Dube Chhe - Lyrics

દિશાહીન શ્રદ્ધા ડૂબે છે

અમે જિંદગીનાં ઘણાં અર્ધસત્યો,
ચિરંતન ગણીને ચણ્યાં’તાં મિનારા;
પરંતુ દિશાહીન શ્રદ્ધા ડૂબે છે,
મળ્યા ના સમંદર મહીં ક્યાંય આરા.

ભટકતો રહ્યો છું મહા રણમહીં હું,
તૃષાતુર કંઠે લઈ કાળ કાંટા;
મળ્યા તો મળ્યા સાવ જૂઠા સહારા,
પડ્યા તો પડ્યા ઝાંઝવાથી પનારા.

અમે કૈંક જોયા નજરની જ સામે,
ચમકતા હતા જેમના ભાગ્ય-તારા;
પરંતુ પતન જ્યાં થયું ત્યાં બિચારા,
કફન માપસરનું ન પામ્યા દુલારા.

કદાચિત મળી જાય મોતી અમૂલાં,
લઈ આશ મઝધાર આવ્યા હતા, પણ
નિહાળ્યું સમંદરનું રેતાળ હૈયું,
અને દૂર દીઠા છલકતાં કિનારા.

પરાયા બનીને નિહાળી રહ્યા છે,
અમારા જીવનની હરાજીના સોદા;
અને તે ય જાહેરમાં, જે સ્વજનને
અમે માનતા’તા અમારા અમારા.

‘જિગર’ કોઈની ના થઈ, ને થશે ના,
સમયની ગતિ છે અલૌકિક-અજાણી;
અહીં કૈંક સંજોગના દોરડાંથી,
નથાઈ ગયા કાળને નાથનારા!

-જમિયત પંડ્યા ‘જિગર’


Dishahin Shraddha Dube Chhe

Ame jindaginan ghanan ardhasatyo,
Chirantan ganine chanyan’tan minara;
Parantu dishahin shraddha dube chhe,
Malya n samandar mahin kyanya ara.

Bhaṭakato rahyo chhun mah ranamahin hun,
Trushatur kanthe lai kal kanta;
Malya to malya sav juth sahara,
Padya to padya zanzavathi panara.

Ame kainka joya najarani j same,
Chamakat hat jeman bhagya-tara;
Parantu patan jyan thayun tyan bichara,
Kafan mapasaranun n pamya dulara.

Kadachit mali jaya moti amulan,
Lai ash mazadhar avya hata, pana
Nihalyun samandaranun retal haiyun,
Ane dur dith chhalakatan kinara.

Paraya banine nihali rahya chhe,
Amar jivanani harajin soda;
Ane te ya jaheraman, je swajanane
Ame manata’t amar amara.

‘jigara’ koini n thai, ne thashe na,
Samayani gati chhe alaukika-ajani;
Ahin kainka sanjogan doradanthi,
Nathai gaya kalane nathanara!

-Jamiyat Pandya ‘Jigara’