એક જૂની ખાતાવહી - Ek Juni Khatavahi - Lyrics

એક જૂની ખાતાવહી

આથમતી સાંજે
એક
જૂની ખાતાવહી લાગી હાથ.
એકલતાનો હિસાબ
કાઢતાં મળ્યાં ફેરા સાત.

સંબંધો બધા જ ઉધાર
જમા માત્ર ઉઝરડા
આંસુનું ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ
ને
વાયદા બધા માંડી વાળેલા
સપનાં વિશે વિગત નથી ખાસ
આટલું જોયું માંડ
ત્યાં ખૂટવા આવ્યો ઉજાસ

ઝળઝળિયાં આવીને
પાંપણે ટિંગાયા
કહે છે અમે તો કાયમના માગણ
વિતેલાં વર્ષો પણ ડોકાવા લાગ્યાં
ને
ભીંજાયા ચોપડાના કાગળ

અંધારું હળવેથી ઓરડામાં ઊતર્યું
ને સાચવી રહીને બધું લૂછ્યું

આખીય રાત પછી
આંખો મીંચાય કંઈ

પડખાં બદલતાં મેં પૂછ્યું
કોણે લખેલી આ કોરી કિતાબ છે
કેટલા જન્મોનો આ બાકી હિસાબ છે

-કાજલ ઓઝા વૈદ્ય


Ek Juni Khatavahi

Athamati sanje
Eka
Juni khatavahi lagi hatha. Ekalatano hisaba
Kadhatan malyan fer sata.

Sanbandho badh j udhara
Jam matra uzarada
Ansunun chakravruddhi vyaja
Ne
Vayad badh mandi valela
Sapanan vishe vigat nathi khasa
Aṭalun joyun manda
Tyan khuṭav avyo ujasa

Zalazaliyan avine
Panpane tingaya
Kahe chhe ame to kayaman magana
Vitelan varsho pan dokav lagyan
Ne
Bhinjaya chopadan kagala

Andharun halavethi oradaman utaryun
Ne sachavi rahine badhun luchhyun

Akhiya rat pachhi
Ankho minchaya kani

Padakhan badalatan men puchhyun
Kone lakheli a kori kitab chhe
Keṭal janmono a baki hisab chhe

-kajal oz vaidya

Source: Mavjibhai