ગરજ હોય તો આવ ગોતવા - Garaj Hoya to Av Gotava - Lyrics

ગરજ હોય તો આવ ગોતવા

ગરજ હોય તો આવ ગોતવા,
હું શીદ આવું હાથ, હરિ!
ખોજ મને જો હોય ખેવના,
હું શીદ સ્હેલ ઝલાઉં, હરિ!

ગેબ તણી સંતાકુકડીમાં
દાવ તમારે શિર, હરિ!
કાળાન્તરથી દોડી રહ્યા છો
તોય ન ફાવ્યા કેમ, હરિ!

સૂફીઓ ને સખી ભક્તો ભૂલ્યા,
વલવલિયા સૌ વ્યર્થ, હરિ!
‘સનમ! સનમ!’ કહીને કો’ રઝળ્યા
કોઈ ‘પિયુ! પિયુ!’ સાદ કરી

પોતાને પતિતો દુષ્ટો કહી
અપમાને નિજ જાત, હરિ!
એ માંહેનો મને ન માનીશ,
હું સમવડ રમનાર, હરિ!

તલસાટો મુજ અંતર કેરા
દાખવું તો મને ધિક, હરિ!
પતો ન મારો તને બતાવું
હું-તું છો નજદીક, હરિ!

મારે કાજે તુજ તલસાટો
હવે અજાણ્યા નથી, હરિ!
હું રિસાયલને તું મનવે
વિધવિધ રીતે મથી, હરિ!

પવન બની તું મારે દ્વારે
મધરાતે ઘુમરાય, હરિ!
મેઘ બનીને મધરો મધરો
ગાણાં મારાં ગાય, હરિ!

વૈશાખી બળબળતાં વનમાં
દીઠા ડાળેડાળ ભરી,
લાલ હીંગોળી આંગળીઆળા
તારા હાથ હજાર, હરિ!

માછલડું બનીને તેં મુજને
ખોળ્યો પ્રલયની માંય, હરિ!
હું બન્યો કાદવ, તું બની ડુક્કર
રગદોળાયો—શરમ, હરિ!

પથ્થર લક્કડ પશુ પંખી થૈ
નજર તમારી ચુકાવી, હરિ!
માનવ થઈ પડું હાથ હવે, તો
જગ કહેશે, ગયો ફાવી, હરિ!

લખ ચોરાશીને ચકરાવે
ભમી ભમી ઢુંઢણહાર, હરિ!
ડાહ્યો થૈ કાં દાવ પૂરો દે,
કાં તો હાર સ્વીકાર, હરિ!

-ઝવેરચંદ મેઘાણી


Garaj Hoya to Av Gotava

Garaj hoya to av gotava,
hun shid avun hatha, hari! Khoj mane jo hoya khevana,
hun shid shel zalaun, hari!

Geb tani santakukadiman
dav tamare shira, hari! Kalantarathi dodi rahya chho
toya n favya kema, hari!

Sufio ne sakhi bhakto bhulya,
valavaliya sau vyartha, hari!
‘sanama! Sanama!’ kahine ko’ razalya
koi ‘piyu! Piyu!’ sad kari

Potane patito dushto kahi
apamane nij jata, hari! E manheno mane n manisha,
hun samavad ramanara, hari!

Talasato muj antar kera
dakhavun to mane dhika, hari! Pato n maro tane batavun
hun-tun chho najadika, hari!

Mare kaje tuj talasato
have ajanya nathi, hari! Hun risayalane tun manave
vidhavidh rite mathi, hari!

Pavan bani tun mare dvare
madharate ghumaraya, hari! Megh banine madharo madharo
ganan maran gaya, hari!

Vaishakhi balabalatan vanaman
dith daledal bhari,
Lal hingoli angaliala
tar hath hajara, hari!

Machhaladun banine ten mujane
kholyo pralayani manya, hari! Hun banyo kadava, tun bani dukkara
ragadolayo—sharama, hari!

Paththar lakkad pashu pankhi thai
najar tamari chukavi, hari! Manav thai padun hath have, to
jag kaheshe, gayo favi, hari!

Lakh chorashine chakarave
bhami bhami dhundhanahara, hari! Dahyo thai kan dav puro de,
kan to har svikara, hari!

-zaverachanda meghani

Source: Mavjibhai