ઘરમાં કાશી ને ઘરમાં મથુરા - Gharaman Kashi Ne Gharaman Mathura - Gujarati

ઘરમાં કાશી ને ઘરમાં મથુરા

અરે નૃત્ય કરે નારાયણ મળે નહિ… ગીતો મધુરાં ગાવાંથી
હડીયું કાઢે… હાથમાં ન આવે જપ-તપ, તીરથ કરવાથી
મનનો મેલ કદી નવ જાશે ઓલી નીર ગંગામાં નાવાથી
અને મોહન વર મળશે નહિ કદીયે અડસઠ તીરથ જાવાથી

ઘરમાં કાશી ને ઘરમાં મથુરા, ઘરમાં ગોકુળિયું ગામ રે
મારે નથી જાવું તીરથધામ
માતા પિતાના ચરણોમાં છે અડસઠ તીરથધામ રે
મારે નથી જાવું તીરથધામ

નિત્ય સવારે પગે લાગીને પછી રે કરવું બીજું કામ
પહેલાં માતા… પછી રે પિતા, પછી લેવું પ્રભુ કેરું નામ રે
મારે નથી જાવું તીરથધામ

ભવસાગરમાં ભટકો નહિ તમે, સાચો આતમરામ
માતપિતાનું જેણે મનડું દુભવ્યું તો તીરથ નહિ આવે કામ રે
મારે નથી જાવું તીરથધામ

ભક્તિ કરો તો પરભુ મળે છે, દેવ-દેવી મળે છે તમામ
કહે ધરમસી ધ્યાન ધરો ઓલા માવતર નહિ મળે કોઈ ગામ
મારે નથી જાવું તીરથધામ


घरमां काशी ने घरमां मथुरा

अरे नृत्य करे नारायण मळे नहि… गीतो मधुरां गावांथी
हडीयुं काढे… हाथमां न आवे जप-तप, तीरथ करवाथी
मननो मेल कदी नव जाशे ओली नीर गंगामां नावाथी
अने मोहन वर मळशे नहि कदीये अडसठ तीरथ जावाथी

घरमां काशी ने घरमां मथुरा, घरमां गोकुळियुं गाम रे
मारे नथी जावुं तीरथधाम
माता पिताना चरणोमां छे अडसठ तीरथधाम रे
मारे नथी जावुं तीरथधाम

नित्य सवारे पगे लागीने पछी रे करवुं बीजुं काम
पहेलां माता… पछी रे पिता, पछी लेवुं प्रभु केरुं नाम रे
मारे नथी जावुं तीरथधाम

भवसागरमां भटको नहि तमे, साचो आतमराम
मातपितानुं जेणे मनडुं दुभव्युं तो तीरथ नहि आवे काम रे
मारे नथी जावुं तीरथधाम

भक्ति करो तो परभु मळे छे, देव-देवी मळे छे तमाम
कहे धरमसी ध्यान धरो ओला मावतर नहि मळे कोई गाम
मारे नथी जावुं तीरथधाम


Gharaman Kashi Ne Gharaman Mathura

Are nrutya kare narayan male nahi… Gito madhuran gavanthi
Hadiyun kadhe… Hathaman n ave japa-tapa, tirath karavathi
Manano mel kadi nav jashe oli nir gangaman navathi
Ane mohan var malashe nahi kadiye adasath tirath javathi

Gharaman kashi ne gharaman mathura, gharaman gokuliyun gam re
mare nathi javun tirathadhama
Mata pitana charanoman chhe adasath tirathadham re
mare nathi javun tirathadhama

Nitya savare page lagine pachhi re karavun bijun kama
Pahelan mata… Pachhi re pita, pachhi levun prabhu kerun nam re
mare nathi javun tirathadhama

Bhavasagaraman bhatako nahi tame, sacho atamarama
Matapitanun jene manadun dubhavyun to tirath nahi ave kam re
mare nathi javun tirathadhama

Bhakti karo to parabhu male chhe, deva-devi male chhe tamama
Kahe dharamasi dhyan dharo ola mavatar nahi male koi gama
mare nathi javun tirathadhama


Gharamān kāshī ne gharamān mathurā

Are nṛutya kare nārāyaṇ maḷe nahi… Gīto madhurān gāvānthī
Haḍīyun kāḍhe… Hāthamān n āve japa-tapa, tīrath karavāthī
Manano mel kadī nav jāshe olī nīr gangāmān nāvāthī
Ane mohan var maḷashe nahi kadīye aḍasaṭh tīrath jāvāthī

Gharamān kāshī ne gharamān mathurā, gharamān gokuḷiyun gām re
māre nathī jāvun tīrathadhāma
Mātā pitānā charaṇomān chhe aḍasaṭh tīrathadhām re
māre nathī jāvun tīrathadhāma

Nitya savāre page lāgīne pachhī re karavun bījun kāma
Pahelān mātā… Pachhī re pitā, pachhī levun prabhu kerun nām re
māre nathī jāvun tīrathadhāma

Bhavasāgaramān bhaṭako nahi tame, sācho ātamarāma
Mātapitānun jeṇe manaḍun dubhavyun to tīrath nahi āve kām re
māre nathī jāvun tīrathadhāma

Bhakti karo to parabhu maḷe chhe, deva-devī maḷe chhe tamāma
Kahe dharamasī dhyān dharo olā māvatar nahi maḷe koī gāma
māre nathī jāvun tīrathadhāma


Source : સ્વર, શબ્દ અને સંગીતઃ
લોકગાયક ધરમશી રાજા