ઘરમાં રહું ને તોયે ભીંજાઉં સોંસરવી - Gharaman Rahun Ne Toye Bhinjaun Sonsaravi - Gujarati

ઘરમાં રહું ને તોયે ભીંજાઉં સોંસરવી

ઘરમાં રહું ને તોયે ભીંજાઉં સોંસરવી
એવો રે વરસાદ ક્યાંથી લાવવો?
એવો રે વરસાદ ક્યાંથી લાવવો?

કાજળ કાઢીને મારી ભૂરીછમ આંખનું
મેઘને તે કેમ કરી આંજવો?
એવો રે વરસાદ ક્યાંથી લાવવો?

હીંચકાની સાંકળમાં નેવાં છલે ને
મોર તોરણ આ ટહુકે આકાશને
ઝાંઝરની ઘુંઘરીમાં લાવી મઢાવું કેમ
કોરા આ તોરલ બોલાશને?
સૂનાં તે ઓરડામાં કેમ કરી
મેઘધનુ કેરો ગુલમહોર નીત વાવવો?

ઘરમાં રહું ને તોયે ભીંજાઉં સોંસરવી
એવો રે વરસાદ ક્યાંથી લાવવો?
એવો રે વરસાદ ક્યાંથી લાવવો?

ખેતર જવાને પંથ અધવચ્ચે આવીને
છોગાળો એવો મુને આંતરે
કાંડું વછોડી કહું ઊભે મારગ નહિ
ઘરમાં આવીને ગીત છેડજે!

કેવડો તો મ્હેકે મારી કાયા અબોટી
એમાં માટીનો તોર ક્યાંથી લાવવો?

ઘરમાં રહું ને તોયે ભીંજાઉં સોંસરવી
એવો રે વરસાદ ક્યાંથી લાવવો?
એવો રે વરસાદ ક્યાંથી લાવવો?


घरमां रहुं ने तोये भींजाउं सोंसरवी

घरमां रहुं ने तोये भींजाउं सोंसरवी
एवो रे वरसाद क्यांथी लाववो?
एवो रे वरसाद क्यांथी लाववो?

काजळ काढीने मारी भूरीछम आंखनुं
मेघने ते केम करी आंजवो?
एवो रे वरसाद क्यांथी लाववो?

हींचकानी सांकळमां नेवां छले ने
मोर तोरण आ टहुके आकाशने
झांझरनी घुंघरीमां लावी मढावुं केम
कोरा आ तोरल बोलाशने?
सूनां ते ओरडामां केम करी
मेघधनु केरो गुलमहोर नीत वाववो?

घरमां रहुं ने तोये भींजाउं सोंसरवी
एवो रे वरसाद क्यांथी लाववो?
एवो रे वरसाद क्यांथी लाववो?

खेतर जवाने पंथ अधवच्चे आवीने
छोगाळो एवो मुने आंतरे
कांडुं वछोडी कहुं ऊभे मारग नहि
घरमां आवीने गीत छेडजे!

केवडो तो म्हेके मारी काया अबोटी
एमां माटीनो तोर क्यांथी लाववो?

घरमां रहुं ने तोये भींजाउं सोंसरवी
एवो रे वरसाद क्यांथी लाववो?
एवो रे वरसाद क्यांथी लाववो?


Gharaman Rahun Ne Toye Bhinjaun Sonsaravi

Gharaman rahun ne toye bhinjaun sonsaravi
Evo re varasad kyanthi lavavo? Evo re varasad kyanthi lavavo?

Kajal kadhine mari bhurichham ankhanun
Meghane te kem kari anjavo? Evo re varasad kyanthi lavavo?

Hinchakani sankalaman nevan chhale ne
Mor toran a tahuke akashane
Zanzarani ghunghariman lavi madhavun kema
Kora a toral bolashane? Sunan te oradaman kem kari
Meghadhanu kero gulamahor nit vavavo?

Gharaman rahun ne toye bhinjaun sonsaravi
Evo re varasad kyanthi lavavo? Evo re varasad kyanthi lavavo?

Khetar javane panth adhavachche avine
Chhogalo evo mune antare
Kandun vachhodi kahun ubhe marag nahi
Gharaman avine git chhedaje!

Kevado to mheke mari kaya aboti
Eman matino tor kyanthi lavavo?

Gharaman rahun ne toye bhinjaun sonsaravi
Evo re varasad kyanthi lavavo? Evo re varasad kyanthi lavavo?


Gharamān rahun ne toye bhīnjāun sonsaravī

Gharamān rahun ne toye bhīnjāun sonsaravī
Evo re varasād kyānthī lāvavo? Evo re varasād kyānthī lāvavo?

Kājaḷ kāḍhīne mārī bhūrīchham ānkhanun
Meghane te kem karī ānjavo? Evo re varasād kyānthī lāvavo?

Hīnchakānī sānkaḷamān nevān chhale ne
Mor toraṇ ā ṭahuke ākāshane
Zānzaranī ghungharīmān lāvī maḍhāvun kema
Korā ā toral bolāshane? Sūnān te oraḍāmān kem karī
Meghadhanu kero gulamahor nīt vāvavo?

Gharamān rahun ne toye bhīnjāun sonsaravī
Evo re varasād kyānthī lāvavo? Evo re varasād kyānthī lāvavo?

Khetar javāne panth adhavachche āvīne
Chhogāḷo evo mune āntare
Kānḍun vachhoḍī kahun ūbhe mārag nahi
Gharamān āvīne gīt chheḍaje!

Kevaḍo to mheke mārī kāyā aboṭī
Emān māṭīno tor kyānthī lāvavo?

Gharamān rahun ne toye bhīnjāun sonsaravī
Evo re varasād kyānthī lāvavo? Evo re varasād kyānthī lāvavo?


Source : સ્વરઃ વિભા દેસાઈ
ગીતઃ ભગવતીકુમાર શર્મા