ગીત ગગનના ગા! - Git Gaganana Ga - Gujarati & English Lyrics

ધરતી ઉપર ધપતો જા, ગીત ગગનના ગા !
ભક્તિ-૨સથી ભીંજાઇને, ભીનો ભીનો થા !
ભગવદ્કાર્યો છવાઈ જા તું, દૈવી દિલનો બાગ બનીને !
વિકૃતિનો વિનાશ કરવા, જાગ હવે તું આગ બનીને !
નાનો તોયે અંશ ઈશનો, એ વિસરતો ના !.. ધરતી

જગ પહોંચ્યું છે વિનાશ આરે, સમય કહે છે જાગીશ ક્યારે ?
ભવભવથી ભટકે અંધકારે, દીપક થઇ તું જલીશ ક્યારે ?
લાખો જીવન-નાવને કાજે, દીવાદાંડી થા !.. ધરતી

વારસ વેદ તણો તું સાચો; તોયે કાં નિસ્તેજ જણાતો ?
જગદગુરુ યોગેશ્વર સંગે, તારે ખૂબ નજીકનો નાતો
લક્ષ્ય બનાવી પ્રભુકાર્યો, અરજુન અનુગામી થા !.. ધરતી

Git Gaganana Ga

Dharatī upar dhapato jā, gīt gagananā gā !
Bhakti-2sathī bhīnjāine, bhīno bhīno thā !
Bhagavadkāryo chhavāī jā tun, daivī dilano bāg banīne !
Vikṛutino vināsh karavā, jāg have tun āg banīne ! Nāno toye ansha īshano, e visarato nā !.. Dharatī

Jag pahonchyun chhe vināsh āre,
samaya kahe chhe jāgīsh kyāre ?
Bhavabhavathī bhaṭake andhakāre, dīpak thai tun jalīsh kyāre ?
Lākho jīvana-nāvane kāje, dīvādānḍī thā !.. Dharatī

Vāras ved taṇo tun sācho; toye kān nistej jaṇāto ?
Jagadaguru yogeshvar sange, tāre khūb najīkano nāto
Lakṣhya banāvī prabhukāryo, arajun anugāmī thā !.. Dharatī

Divya Publication. (2020). કિર્તન સાગર