ગુજરાતી ઉખાણાં અને પહેલીયા જવાબ સાથે । gujarati ukhana with answer riddles in gujarati

Gujarati ukhana with answers : નમસ્કાર મિત્રો, આ શ્રેણીમાં આપણે ગુજરાતીમાં કેટલીક કોયડાઓ એકત્રિત કરી છે. ગુજરાતી ઉખાણાં અને પહેલીયા વાંચન મન ને ગતિ આપે છે. તમે આ ગુજરાતી ઉખાણા વાંચીને જવાબ આપવાનો પ્રયત્ન કરી શકો છો. તમે તમારા મિત્રોને પણ આ કોયડો પૂછી શકો છો અને તેમની બુદ્ધિ ચકાસી શકો છો. તો ચાલો riddles in gujarati (gujarati ukhana) શરૂ કરીએ.

વાંચવા અને લખવા બંનેમાં કામ લાગે છે, કાગળ નહીં, કલમ નહીં બોલો શું છે મારું નામ?

Answer

ચશ્મા