ગુરૂવર દયાકે સાગર - Gurudev Dayake Sagar - Bhajan Lyrics

ગુરૂવર દયાકે સાગર

ગુરૂવર દયા કે સાગર, તેરા દર જગત ન્યારા,

દુનિયા કા દર ભવર હૈ, તેરા દર હી હૈ કિનારા,
તેરી દ્રષ્ટિ હૈ નિરાલી, દુવિધા કો હરને વાલી,

અંઘો કી આંખો મેં ભી, નવ જ્યોતિ ભરને વાલી,
અજ્ઞાન કે તિમિર સે, હર ભકત કો ઉબારા…ગુરૂવર…

તેરા હૈ જ્ઞાન ચોખ્ખા, વિજ્ઞાન હૈ અનોખા,
અપનાયા ઈન્હેં જિસને, ઉસને ન ખાચા ધોખા,
જો જુઠ શકા ન તુમસે, વહ લૂંટ ગયા બેચારા - ગુરૂવર…

તેરે દરપે સબ બરાબર, કોઈ બડા ન છોટા,
ચોખ્ખા બનાયા સબકો, આચા ભલે હી ખોટા,
જો ભી શરણ મેં પહુંચા, સબકો મિલા સહારા - ગુરૂવર…

દુનિયા કા રસ લૂભાતા, મજધાર મેં ડૂબાતા,
તેરા રસ પુનિત પાવન, મૈં ઈષ્ટ સે મિલાતા,
ભક્તોં કો ઈસી રસને, ભવ સિન્ધુ સે ઉબારા - ગુરૂવર…


Guruvar Dayake Sagara

Guruvar daya ke sagara, ter dar jagat nyara,

Duniya k dar bhavar hai, ter dar hi hai kinara,
Teri drashti hai nirali, duvidh ko harane vali,

Angho ki ankho men bhi, nav jyoti bharane vali,
Agnan ke timir se, har bhakat ko ubara…guruvara…

Ter hai gnan chokhkha, vignan hai anokha,
Apanaya inhen jisane, usane n khach dhokha,
jo juth shak n tumase, vah lunṭa gaya bechar - guruvara…

Tere darape sab barabara, koi bad n chhota,
Chokhkha banaya sabako, ach bhale hi khota,
Jo bhi sharan men pahuncha, sabako mil sahar - guruvara…

Duniya k ras lubhata, majadhar men dubata,
Ter ras punit pavana, main ishṭa se milata,
Bhakton ko isi rasane, bhav sindhu se ubar - guruvara…