હક્કથી વધારે અમારે ન જોઈએ - Hakkathi Vadhare Amare N Joie - Gujarati

હક્કથી વધારે અમારે ન જોઈએ

હક્કથી વધારે લેશ અમારે ન જોઈએ,
હક્ક થાય તે આપો, વધારે ન જોઈએ.

મઝધારમાં થયું તે થયું વાત વહી ગઈ,
તૂફાનનો અજંપો કિનારે ન જોઈએ.

સ્હેલાઈથી જે પાળી શકો એ જ ધર્મ છે,
નિયમ કોઈ તલવારની ધારે ન જોઈએ.

‘આઝાદ’ જિંદગીની મજા ઔર છે એ દોસ્ત,
આ જિંદગી પરાયે સહારે ન જોઈએ.


हक्कथी वधारे अमारे न जोईए

हक्कथी वधारे लेश अमारे न जोईए,
हक्क थाय ते आपो, वधारे न जोईए.

मझधारमां थयुं ते थयुं वात वही गई,
तूफाननो अजंपो किनारे न जोईए.

स्हेलाईथी जे पाळी शको ए ज धर्म छे,
नियम कोई तलवारनी धारे न जोईए.

‘आझाद’ जिंदगीनी मजा और छे ए दोस्त,
आ जिंदगी पराये सहारे न जोईए.


Hakkathi Vadhare Amare N Joie

Hakkathi vadhare lesh amare n joie,
Hakka thaya te apo, vadhare n joie.

Mazadharaman thayun te thayun vat vahi gai,
Tufanano ajanpo kinare n joie.

Shelaithi je pali shako e j dharma chhe,
Niyam koi talavarani dhare n joie.

‘azada’ jindagini maja aur chhe e dosta,
A jindagi paraye sahare n joie.


Hakkathī vadhāre amāre n joīe

Hakkathī vadhāre lesh amāre n joīe,
Hakka thāya te āpo, vadhāre n joīe.

Mazadhāramān thayun te thayun vāt vahī gaī,
Tūfānano ajanpo kināre n joīe.

Shelāīthī je pāḷī shako e j dharma chhe,
Niyam koī talavāranī dhāre n joīe.

‘āzāda’ jindagīnī majā aur chhe e dosta,
Ā jindagī parāye sahāre n joīe.


Source : કુતુબ ‘આઝાદ