હાલો પથ્થારી ફેરવીએ દેશની - Halo Paththari Feravie Deshani - Lyrics

હાલો પથ્થારી ફેરવીએ દેશની

તમને જરૂર છે ટેકાની ભાઈ મારા
અમને જરૂર છે કેશની
હાલો પથ્થારી ફેરવીએ દેશની

છ મહિના ચાલે તો ગંગાજી નાહ્યાં
આ વર્ષોની વાર્તાયું મેલો
સાત પેઢી નિરાંતે બેસીને ખાય
બસ એટલો જ ભરવો છે થેલો

દોવા દે ત્યા લગી જ આરતીયું
ઊતરે છે કાળી ડિબાંગ ભેંસની
હાલો પથ્થારી ફેરવીએ દેશની

ફાઈલોના પારેવાં ઘૂ ઘૂ કરે છે
હવે ચોકમાં દાણા તો નાખો
ગમ્મે તે કામ કરો અમને ક્યાં વાંધો છે
પણ આપણા પચાસ ટકા રાખો

ચૂલે બળેલ કૈંક ડોશીયુંના નામ પર
આપી દ્યો એજન્સી ગેસની
હાલો પથ્થારી ફેરવીએ દેશની

દેકારા પડકારા હોબાળા રોજેરોજ
વાગે છે નીત નવાં ઢોલ
જેને જે સોંપાશે એવો ને એવો
અહીં અદ્દલ ભજવશે ઈ રોલ

નાટક કંપનીયું ઈર્ષા કરેને ભલે
આપણે ત્યાં ભજવાતા વેશની
હાલો પથ્થારી ફેરવીએ દેશની

-કૃષ્ણ દવે


Halo Paththari Feravie Deshani

Tamane jarur chhe tekani bhai mar
amane jarur chhe keshani
halo paththari feravie deshani

Chha mahin chale to gangaji nahyan
a varshoni vartayun melo
Sat pedhi nirante besine khaya
bas eṭalo j bharavo chhe thelo

dov de tya lagi j aratiyun
utare chhe kali dibanga bhensani
halo paththari feravie deshani

failon parevan ghu ghu kare chhe
have chokaman dan to nakho
gamme te kam karo amane kyan vandho chhe
pan apan pachas ṭak rakho

chule balel kainka doshiyunna nam para
api dyo ejansi gesani
halo paththari feravie deshani

dekar padakar hobal rojeroja
vage chhe nit navan dhola
jene je sonpashe evo ne evo
ahin addal bhajavashe i rola

naṭak kanpaniyun irsha karene bhale
apane tyan bhajavat veshani
halo paththari feravie deshani

-krushna dave

Source: Mavjibhai