હું ગુલામ? - Hun Gulama? - Lyrics

હું ગુલામ?

હું ગુલામ?
સૃષ્ટિ–બાગનું અતૂલ ફૂલ માનવી ગુલામ?

   સ્વચ્છંદ પંખી ઊડતાં, સ્વતંત્ર પુષ્પ ખીલતાં
   હલાવતાં સુડાળ ઝાડ, ના કહેતું કોઈ ના;

   સરે સરિત નિર્મળા, નિરંકુશે ઝરે ઝરા;
   વહે સુમંદ નર્તનો, ન કોઈ હાથ દેતું ત્યાં;

   સિંધુ  ઘૂઘવે કરાળ. ઊછળે તરંગમાળ,
   ગાન કોઈ રોકતું ન, નિત્ય ગીત ગાજતા;

   સ્વતંત્ર પ્રકૃતિ તમામ,
   એક માનવી જ કાં ગુલામ?!

-ઉમાશંકર જોશી


Hun Gulama?

Hun gulama?
srushti–baganun atul ful manavi gulama?

   swachchhanda pankhi udatan, swatantra pushpa khilatan
   halavatan sudal zada, n kahetun koi na;

   sare sarit nirmala, nirankushe zare zara;
   vahe sumanda nartano, n koi hath detun tyan;

   sindhu  ghughave karala. uchhale tarangamala,
   gan koi rokatun na, nitya git gajata;

   swatantra prakruti tamama,
   ek manavi j kan gulama?!

-umashankar joshi

Source: Mavjibhai