જય જગન્નાથ જય જગન્નાથ - Jaya Jagannath Jaya Jagannatha - Lyrics

જય જગન્નાથ જય જગન્નાથ

ડુંગર ટોચે દેવ બિરાજે, ખીણમાં ખદબદ માનવકીટ
પરસેવે લદબદ ભગતો ને પ્રભુમસ્તક ઝગમગ કિરીટ
જય જગન્નાથ, જય જગન્નાથ

અવિનાશીને અન્નકોટના આવે નિત અમૃત ઓડકાર
ખીણમાં કણકણ કાજે મરતાં માનવજન્તુ રોજ હજાર
જય જગન્નાથ, જય જગન્નાથ

પ્રભુને નિત જરકશીના જામા પલક પલક પલટાયે ચીર
ખીણના ખેડું આબરૂ-ઢાંકણ આયુભર પામે એક લીર
જય જગન્નાથ, જય જગન્નાથ

ખીણના ખાતર ખેડું પૂરશે ધરતીમાં ધરબી કૃશ કાય
ડુંગર દેવા જમી પોઢશે ઘુમ્મટની ઘેરી શીળી છાંય
જય જગન્નાથ, જય જગન્નાથ

કીડીને કણ હાથીને હારો સૌને સૌનું જાય મળી
જગન્નાથ સૌને દેનારો અર્ધવાણી તો આજ ફળી
જય જગન્નાથ, જય જગન્નાથ

જગન્નાથનો જય પોકારો કીડીને કણ પણ મળી રહેશે
ડુંગરનો હાથી તો હારો દ્યો નવ દ્યો પણ લઈ લેશે
જય જગન્નાથ, જય જગન્નાથ

-કરસનદાસ માણેક


Jaya Jagannath Jaya Jagannatha

Dungar toche dev biraje, khinaman khadabad manavakiṭa
Paraseve ladabad bhagato ne prabhumastak zagamag kiriṭa
Jaya jagannatha, jaya jagannatha

Avinashine annakoṭan ave nit amrut odakara
Khinaman kanakan kaje maratan manavajantu roj hajara
Jaya jagannatha, jaya jagannatha

Prabhune nit jarakashin jam palak palak palataye chira
Khinan khedun abaru-dhankan ayubhar pame ek lira
Jaya jagannatha, jaya jagannatha

Khinan khatar khedun purashe dharatiman dharabi krush kaya
Dungar dev jami podhashe ghummaṭani gheri shili chhanya
Jaya jagannatha, jaya jagannatha

Kidine kan hathine haro saune saunun jaya mali
Jagannath saune denaro ardhavani to aj fali
Jaya jagannatha, jaya jagannatha

Jagannathano jaya pokaro kidine kan pan mali raheshe
Dungarano hathi to haro dyo nav dyo pan lai leshe
Jaya jagannatha, jaya jagannatha

-karasanadas maneka

Source: Mavjibhai