જે ગમે જગત ગુરુ જગદીશને - Je Game Jagat Guru Jagadishane - Lyrics

જે ગમે જગત ગુરુ જગદીશને

જે ગમે જગત ગુરુ જગદીશને,
તે તણો ખરખરો ફોક કરવો
આપણો ચિંતવ્યો અર્થ કંઈ નવ સરે,
ઊગરે એક ઉદ્વેગ ધરવો
જે ગમે જગત ગુરુ દેવ જગદીશને

હું કરું, હું કરું, એ જ અજ્ઞાનતા
શકટનો ભાર જેમ શ્વાન તાણે
સૃષ્ટિ મંડાણ છે સર્વ એણી પેર
જોગી જોગેશ્વરા કો’ક જાણે
જે ગમે જગત ગુરુ દેવ જગદીશને

નીપજે નરથી તો કોઈ ના રહે દુઃખી
શત્રુ મારીને સૌ મિત્ર રાખે
રાય ને રંક કોઇ દૃષ્ટે આવે નહિ
ભવન પર ભવન પર છત્ર દાખે
જે ગમે જગત ગુરુ દેવ જગદીશને

ઋતુલતા પત્ર ફળ ફૂલ આપે,
યથા માનવી મૂર્ખ મન વ્યર્થ શોચે
જેહના ભાગ્યમાં જે સમે જે લખ્યું
તેહને તે સમે તે જ પહોંચે
જે ગમે જગત ગુરુ દેવ જગદીશને

ગ્રંથે ગરબડ કરી, વાત ન કરી ખરી
જેહને જે ગમે તેહને તે પૂજે
મન કર્મ વચનથી આપ માની લહે
સત્ય છે એ જ મન એમ સૂઝે
જે ગમે જગત ગુરુ દેવ જગદીશને

સુખ સંસારી મિથ્યા કરી માનજો
કૃષ્ણ વિના બીજું સર્વ કાચું
જુગલ કર જોડી કરી નરસૈંયો એમ કહે
જન્મ પ્રતિ જન્મ હરિને જ જાચું
જે ગમે જગત ગુરુ દેવ જગદીશને

  • નરસિંહ મહેતા

Je Game Jagat Guru Jagadishane

Je game jagat guru jagadishane,
Te tano kharakharo fok karavo
Apano chintavyo artha kani nav sare,
Ugare ek udveg dharavo
Je game jagat guru dev jagadishane

Hun karun, hun karun, e j agnanata
Shakaṭano bhar jem shvan tane
Srushti mandan chhe sarva eni pera
Jogi jogeshvar ko’k jane
Je game jagat guru dev jagadishane

Nipaje narathi to koi n rahe duahkhi
Shatru marine sau mitra rakhe
Raya ne ranka koi drushte ave nahi
Bhavan par bhavan par chhatra dakhe
Je game jagat guru dev jagadishane

Hrutulat patra fal ful ape,
Yath manavi murkha man vyartha shoche
Jehan bhagyaman je same je lakhyun
Tehane te same te j pahonche
Je game jagat guru dev jagadishane

Granthe garabad kari, vat n kari khari
Jehane je game tehane te puje
Man karma vachanathi ap mani lahe
Satya chhe e j man em suze
Je game jagat guru dev jagadishane

Sukh sansari mithya kari manajo
Krushna vin bijun sarva kachun
Jugal kar jodi kari narasainyo em kahe
Janma prati janma harine j jachun
Je game jagat guru dev jagadishane

  • narasinha maheta

Source: Mavjibhai