કાગડાઓએ વાત માંડી પણ - Kagadaoe Vat Mandi Pana - Lyrics

કાગડાઓએ વાત માંડી પણ

કાગડાઓએ વાત માંડી પણ સુણનારાનાં સાંસાં
નીંદમાં હોલો ટાપસી પૂરે બગલો ખાય બગાસાં

ચકલીઓએ ચીડિયા કર્યાં રોષમાં બોલ્યો મોર
વાર છે હજી ઊંઘવા દો ને પાછલી રાતને પ્હોર

પારેવડાંએ ચાંચ મારી ને ખેંચી કિરણ દોર
હંસલાઓએ હાર ગૂંથ્યો ને તેડવા ચાલ્યા ભોર

મરઘો મુલ્લાં બાંગ પુકારે જાગજો રે સહુ લોક
બંદગી કરે બતક ઝૂકી કોયલ બોલે શ્લોક

તીડ કૂદી કરતાલ બજાવે ભમરો છેડે બીન
કંસારી મંજીર લઈને ભજનમાં તલ્લીન

રાત ગઈ જ્યાં મૃત્યુ જેવી સહુનાં જાગ્યાં મન
પ્રાણને પાછો દિન મળ્યો છે દુનિયાને જીવન

-નિનુ મઝુમદાર


Kagadaoe Vat Mandi Pana

Kagadaoe vat mandi pan sunanaranan sansan
Nindaman holo tapasi pure bagalo khaya bagasan

Chakalioe chidiya karyan roshaman bolyo mora
Var chhe haji unghav do ne pachhali ratane phora

Parevadane chancha mari ne khenchi kiran dora
Hansalaoe har gunthyo ne tedav chalya bhora

Maragho mullan banga pukare jagajo re sahu loka
Bandagi kare batak zuki koyal bole shloka

Tid kudi karatal bajave bhamaro chhede bina
Kansari manjir laine bhajanaman tallina

Rat gai jyan mrutyu jevi sahunan jagyan mana
Pranane pachho din malyo chhe duniyane jivana

-ninu mazumadara

Source: Mavjibhai