કહેતા જે દાદી વારતા એવી પરી! - Kaheta Je Dadi Varata Evi Pari! - Gujarati

કહેતા જે દાદી વારતા એવી પરી!

કહેતા જે દાદી વારતા, એવી પરી છે દોસ્ત
આંખોમાં એની યાદની મહેફીલ ભરી છે દોસ્ત

પાદરની ભીની મહેકથી ભીનો હજીયે છું
ખળખળ નદી આ લોહીની નસમાં ભરી છે દોસ્ત

એઓ ખરા છે આમ તો, એ તો કબૂલ પણ
મારીય વાત આમ જુઓ તો ખરી છે દોસ્ત

‘કૈલાસ’ એને ભૂલવું સંભવ નથી છતાં
ભૂલી જવાની આમ તો કોશીશ કરી છે દોસ્ત


कहेता जे दादी वारता एवी परी!

कहेता जे दादी वारता, एवी परी छे दोस्त
आंखोमां एनी यादनी महेफील भरी छे दोस्त

पादरनी भीनी महेकथी भीनो हजीये छुं
खळखळ नदी आ लोहीनी नसमां भरी छे दोस्त

एओ खरा छे आम तो, ए तो कबूल पण
मारीय वात आम जुओ तो खरी छे दोस्त

‘कैलास’ एने भूलवुं संभव नथी छतां
भूली जवानी आम तो कोशीश करी छे दोस्त


Kaheta Je Dadi Varata Evi Pari!

Kaheta je dadi varata, evi pari chhe dosta
Ankhoman eni yadani mahefil bhari chhe dosta

Padarani bhini mahekathi bhino hajiye chhun
Khalakhal nadi a lohini nasaman bhari chhe dosta

Eo khara chhe am to, e to kabul pana
Mariya vat am juo to khari chhe dosta

‘kailasa’ ene bhulavun sanbhav nathi chhatan
Bhuli javani am to koshish kari chhe dosta


Kahetā je dādī vāratā evī parī!

Kahetā je dādī vāratā, evī parī chhe dosta
Ānkhomān enī yādanī mahefīl bharī chhe dosta

Pādaranī bhīnī mahekathī bhīno hajīye chhun
Khaḷakhaḷ nadī ā lohīnī nasamān bharī chhe dosta

Eo kharā chhe ām to, e to kabūl paṇa
Mārīya vāt ām juo to kharī chhe dosta

‘kailāsa’ ene bhūlavun sanbhav nathī chhatān
Bhūlī javānī ām to koshīsh karī chhe dosta


Source : શબ્દ: કૈલાસ પંડિત
સ્વર-સંગીતઃ મનહર ઉધાસ
આલ્બમ: આલાપ