કઈ તરકીબથી - Kai Tarakibathi - Lyrics

કઈ તરકીબથી

કઈ તરકીબથી પથ્થરની કેદ તોડી છે?
કૂંપળની પાસે શું કુમળી કોઈ હથોડી છે?

તમારે સાંજને સામે કિનારે જાવું હો,
તો વાતચીતની હલ્લેસાં-સભર હોડી છે.

સમસ્ત સૃષ્ટિ રજત બન્યાનો દાવો છે,
હું નથી માનતો; આ ચંદ્ર તો ગપોડી છે!

ગઝલ કે ગીતને એ વારાફરતી પહેરે છે:
કવિની પાસે શું વસ્ત્રોની બે જ જોડી છે?

-ઉદ્દયન ઠક્કર


Kai Tarakibathi

Kai tarakibathi paththarani ked todi chhe?
Kunpalani pase shun kumali koi hathodi chhe?

Tamare sanjane same kinare javun ho,
To vatachitani hallesan-sabhar hodi chhe.

Samasṭa srushti rajat banyano davo chhe,
Hun nathi manato; a chandra to gapodi chhe!

Gazal ke gitane e varafarati pahere chhe:
Kavini pase shun vastroni be j jodi chhe?

-Uddayan ṭhakkara

સ્વરઃ શ્યામલ & સૌમિલ મુન્શી
Source: Mavjibhai