કાંધ રે દીધી ને દેન રે દીધાં - Kanda Re Didhi Ne Den Re Didhan - Gujarati Kavita

કાંધ રે દીધી ને દેન રે દીધાં

કાંધ રે દીધી ને દેન રે દીધાં રે સોનલદે
પોઢણાં દીધાં રે તમને રાખનાં હોજી
પળિયામાં ભમે મારી ધ્રૂજતી આંગળીયું
ને ટેરવે જંગલ ઊગે આંખના હોજી

ઓરડામાં લીલીછમ ઓકળીની વેલ્ય
નીચા પગથારે અકબંધ સાથિયા હોજી
નીંદરની જેમ મારી પાંપણ ઘેરાય
ધીમાં ગળતી વેળાંનાં પરભાતિયાં હોજી

કોડિયાને મોરવાયે વાટને સંકોરું
તોય પડદા ઝળેળે આડે ઝાંખના હોજી
ઢોલિયે ફૂટે રે આરસ પાળિયા ને
રોમરાએ ખટકે ઘૂંટેલ કેફ તાંસળાં હોજી

તાંસળાંનાં તાંસળાં ઘૂંટીને ભરું તોય
ખાલીપે ભીંસાય પોલાં પાંસળાં હોજી
દેશવટા ગઢમાં દેવાણાં અમને એમ
પગે આંટણ ઘોળાય બારસાખનાં હોજી


कांध रे दीधी ने देन रे दीधां

कांध रे दीधी ने देन रे दीधां रे सोनलदे
पोढणां दीधां रे तमने राखनां होजी
पळियामां भमे मारी ध्रूजती आंगळीयुं
ने टेरवे जंगल ऊगे आंखना होजी

ओरडामां लीलीछम ओकळीनी वेल्य
नीचा पगथारे अकबंध साथिया होजी
नींदरनी जेम मारी पांपण घेराय
धीमां गळती वेळांनां परभातियां होजी

कोडियाने मोरवाये वाटने संकोरुं
तोय पडदा झळेळे आडे झांखना होजी
ढोलिये फूटे रे आरस पाळिया ने
रोमराए खटके घूंटेल केफ तांसळां होजी

तांसळांनां तांसळां घूंटीने भरुं तोय
खालीपे भींसाय पोलां पांसळां होजी
देशवटा गढमां देवाणां अमने एम
पगे आंटण घोळाय बारसाखनां होजी


Kanda Re Didhi Ne Den Re Didhan

Kanda re didhi ne den re didhan re sonalade
Podhanan didhan re tamane rakhanan hoji
Paliyaman bhame mari dhrujati angaliyun
Ne terave jangal uge ankhana hoji

Oradaman lilichham okalini velya
Nicha pagathare akabanda sathiya hoji
Nindarani jem mari panpan gheraya
Dhiman galati velannan parabhatiyan hoji

Kodiyane moravaye vatane sankorun
Toya padada zalele ade zankhana hoji
Dholiye fute re aras paliya ne
Romarae khatake ghuntel kef tansalan hoji

Tansalannan tansalan ghuntine bharun toya
Khalipe bhinsaya polan pansalan hoji
Deshavata gadhaman devanan amane ema
Page antan gholaya barasakhanan hoji


Kānḍa re dīdhī ne den re dīdhān

Kānḍa re dīdhī ne den re dīdhān re sonalade
Poḍhaṇān dīdhān re tamane rākhanān hojī
Paḷiyāmān bhame mārī dhrūjatī āngaḷīyun
Ne ṭerave jangal ūge ānkhanā hojī

Oraḍāmān līlīchham okaḷīnī velya
Nīchā pagathāre akabanḍa sāthiyā hojī
Nīndaranī jem mārī pānpaṇ gherāya
Dhīmān gaḷatī veḷānnān parabhātiyān hojī

Koḍiyāne moravāye vāṭane sankorun
Toya paḍadā zaḷeḷe āḍe zānkhanā hojī
Ḍholiye fūṭe re āras pāḷiyā ne
Romarāe khaṭake ghūnṭel kef tānsaḷān hojī

Tānsaḷānnān tānsaḷān ghūnṭīne bharun toya
Khālīpe bhīnsāya polān pānsaḷān hojī
Deshavaṭā gaḍhamān devāṇān amane ema
Page ānṭaṇ ghoḷāya bārasākhanān hojī

Source: રમેશ પારેખ