લો અમે તો આ ચાલ્યા! - Lo Ame to a Chalya! - Lyrics

લો અમે તો આ ચાલ્યા!

રાગ કેરી પ્યાલીમાં, ત્યાગની સુરા પીને
લો અમે તો આ ચાલ્યા!
જિંદગીની મસ્તીને આત્મ-ભાન આપીને
લો અમે તો આ ચાલ્યા!

બુદ્ધિ કેરી વીણા પર લાગણી આલાપીને
લો અમે તો આ ચાલ્યા!
દર્દહીન દુનિયામાં દિલનું મૂલ્ય સ્થાપીને
લો અમે તો આ ચાલ્યા!

સૃષ્ટિના કણેકણમાં સૂર્ય જેમ વ્યાપીને
લો અમે તો આ ચાલ્યા!
જાન કેરા ગજ દ્વારા કુલ જહાન માપીને
લો અમે તો આ ચાલ્યા!

ધર્મના તમાચાઓ, બેડીઓ પ્રલોભનની
કોરડા સમય કેરા
એક મૂંગી શ્રદ્ધાની વેદનાઓ માપીને
લો અમે તો આ ચાલ્યા!

ધૈર્ય કેરા બુટ્ટાઓ, પાંદડી ક્ષમા કેરી
વેલ છે કરુણાની
પ્રાણના પટોળા પર, દિવ્ય ભાત છાપીને
લો અમે તો આ ચાલ્યા!

થાય તે કરે ઈશ્વર! ભાન થઈ ગયું અમને
આપ-મુખ્ત્યારીનું!
દમ વિનાના શાસનની આજ્ઞા ઉથાપીને
લો અમે તો આ ચાલ્યા!

શૂન્યમાંથી આવ્યા’તા, શૂન્યમાં ભળી જાશું
કોણ રોકનારું છે?
નાશ ને અમરતાની શૃંખલાઓ કાપીને
લો અમે તો આ ચાલ્યા!

-‘શૂન્ય’ પાલનપુરી


Lo Ame to a Chalya!

Rag keri pyaliman, tyagani sur pine
Lo ame to a chalya!
Jindagini mastine atma-bhan apine
Lo ame to a chalya!

Buddhi keri vin par lagani alapine
Lo ame to a chalya!
Dardahin duniyaman dilanun mulya sthapine
Lo ame to a chalya!

Srushtin kanekanaman surya jem vyapine
Lo ame to a chalya!
Jan ker gaj dvar kul jahan mapine
Lo ame to a chalya!

Dharman tamachao, bedio pralobhanani
Korad samaya kera
Ek mungi shraddhani vedanao mapine
Lo ame to a chalya!

Dhairya ker buttao, pandadi ksham keri
Vel chhe karunani
Pranan patol para, divya bhat chhapine
Lo ame to a chalya!

Thaya te kare ishvara! Bhan thai gayun amane
Apa-mukhtyarinun!
Dam vinan shasanani agna uthapine
Lo ame to a chalya!

Shunyamanthi avya’ta, shunyaman bhali jashun
Kon rokanarun chhe?
Nash ne amaratani shrunkhalao kapine
Lo ame to a chalya!

-‘shunya’ palanapuri

Source: Mavjibhai