માનવ ના થઈ શક્યો તો - Manav Na Thai Shakyo To - Gujarati

માનવ ના થઈ શક્યો તો

માનવ ના થઈ શક્યો તો એ ઈશ્વર બની ગયો
જે કંઈ બની ગયો એ બરાબર બની ગયો

એ મુજને રડતો જોઈને ખુદ પણ રડી પડ્યાં
મારો જ પ્રશ્ન એમનો ઉત્તર બની ગયો

વર્ષો પછી મળ્યાં તો નયન ભીના થઈ ગયાં
સુખનો પ્રસંગ શોકનો અવસર બની ગયો

છે આજ મારા હાથમાં મહેંદી ભરેલ હાથ
મારોય હાથ આજ તો સુંદર બની ગયો

‘આદિલ’ના શેર સાંભળી આશ્ચર્યથી કહ્યું
ગઈ કાલનો આ છોકરો શાયર બની ગયો

જે કંઈ બની ગયો એ બરાબર બની ગયો


मानव ना थई शक्यो तो

मानव ना थई शक्यो तो ए ईश्वर बनी गयो
जे कंई बनी गयो ए बराबर बनी गयो

ए मुजने रडतो जोईने खुद पण रडी पड्यां
मारो ज प्रश्न एमनो उत्तर बनी गयो

वर्षो पछी मळ्यां तो नयन भीना थई गयां
सुखनो प्रसंग शोकनो अवसर बनी गयो

छे आज मारा हाथमां महेंदी भरेल हाथ
मारोय हाथ आज तो सुंदर बनी गयो

‘आदिल’ना शेर सांभळी आश्चर्यथी कह्युं
गई कालनो आ छोकरो शायर बनी गयो

जे कंई बनी गयो ए बराबर बनी गयो


Manav Na Thai Shakyo To

Manav na thai shakyo to e ishvar bani gayo
Je kani bani gayo e barabar bani gayo

E mujane radato joine khud pan radi padyan
Maro j prashna emano uttar bani gayo

Varsho pachhi malyan to nayan bhina thai gayan
Sukhano prasanga shokano avasar bani gayo

Chhe aj mara hathaman mahendi bharel hatha
Maroya hath aj to sundar bani gayo

'adila’na sher sanbhali ashcharyathi kahyun
Gai kalano a chhokaro shayar bani gayo

Je kani bani gayo e barabar bani gayo


Mānav nā thaī shakyo to

Mānav nā thaī shakyo to e īshvar banī gayo
Je kanī banī gayo e barābar banī gayo

E mujane raḍato joīne khud paṇ raḍī paḍyān
Māro j prashna emano uttar banī gayo

Varṣho pachhī maḷyān to nayan bhīnā thaī gayān
Sukhano prasanga shokano avasar banī gayo

Chhe āj mārā hāthamān mahendī bharel hātha
Māroya hāth āj to sundar banī gayo

‘ādila’nā sher sānbhaḷī āshcharyathī kahyun
Gaī kālano ā chhokaro shāyar banī gayo

Je kanī banī gayo e barābar banī gayo


Source : સ્વરઃ મનહર ઉધાસ
રચનાઃ ‘આદિલ’ મન્સૂરી