મારા કેસરભીના કંથ - Mar Kesarabhin Kantha - Lyrics

મારા કેસરભીના કંથ

મારા કેસરભીના કંથ હો
સિધાવોજી રણવાટ

આભ ધ્રૂજે ધરણી ધમધમે રાજ
ઘેરા ઘોરે શંખનાદ
દુંદુભિ બોલે મહારાજના હો
સામંતના જયવાદ
મારા કેસરભીના કંથ હો
સિધાવોજી રણવાટ

આંગણ રણધ્વજ રોપિયા હો
કુંજર ડોલે દ્વાર
બંદીજનોની બિરદાવલી હો
ગાજે ગઢ મોઝાર
મારા કેસરભીના કંથ હો
સિધાવોજી રણવાટ

પુર પડે દેશ ડૂલતા હો
ડગમગતી મહોલાત
કીર્તિ કેરી કારમી રાજ
એક અખંડિત ભાત
મારા કેસરભીના કંથ હો
સિધાવોજી રણવાટ

નાથ ચડો રણઘોડલે રે
હું ઘેર રહી ગૂંથીશ
બખ્તર વજ્રની સાંકળી હો
ભરરણમાં પાઠવીશ
મારા કેસરભીના કંથ હો
સિધાવોજી રણવાટ

સંગ લેશો તો સાજ સજું હો
માથે ધરું રણમોડ
ખડગને માંડવ ખેલવાં
મારે રણલીલાના કોડ
મારા કેસરભીના કંથ હો
સિધાવોજી રણવાટ

આવન્તાં ઝાલીશ બાણને હો
ઢાલે વાળીશ ઘાવ
ઢાલ ફૂટ્યે મારા ઉરમાં રાજ
ઝીલીશ દુશ્મન દાવ
મારા કેસરભીના કંથ હો
સિધાવોજી રણવાટ

એક વાટ રણવાસની રે
બીજી સિંહાસન વાટ
ત્રીજી વાટ શોણિતની સરિતે
હો શૂરના સ્નાનનો ઘાટ
મારા કેસરભીના કંથ હો
સિધાવોજી રણવાટ

જય કલગીએ વળજો પ્રીતમ
ભીંજશું ફાગે ચીર
નહીં તો વીરને આશ્રમ મળશું
હો! સુરગંગાને તીર
મારા કેસરભીના કંથ હો
સિધાવોજી રણવાટ

રાજમુગુટ રણરાજવી હો
રણઘેલા રણધીર
અધીરો ઘોડીલો થનગને નાથ
વાધો રણે મહાવીર
મારા કેસરભીના કંથ હો
સિધાવોજી રણવાટ

-મહાકવિ નાનાલાલ


Mar Kesarabhin Kantha

Mar kesarabhin kantha ho
Sidhavoji ranavaṭa

Abh dhruje dharani dhamadhame raja
Gher ghore shankhanada
Dundubhi bole maharajan ho
Samantan jayavada
Mar kesarabhin kantha ho
Sidhavoji ranavaṭa

Angan ranadhvaj ropiya ho
Kunjar dole dvara
Bandijanoni biradavali ho
Gaje gadh mozara
Mar kesarabhin kantha ho
Sidhavoji ranavaṭa

Pur pade desh dulat ho
Dagamagati maholata
Kirti keri karami raja
Ek akhandit bhata
Mar kesarabhin kantha ho
Sidhavoji ranavaṭa

Nath chado ranaghodale re
Hun gher rahi gunthisha
Bakhtar vajrani sankali ho
Bhararanaman paṭhavisha
Mar kesarabhin kantha ho
Sidhavoji ranavaṭa

Sanga lesho to saj sajun ho
Mathe dharun ranamoda
Khadagane mandav khelavan
Mare ranalilan koda
Mar kesarabhin kantha ho
Sidhavoji ranavaṭa

Avantan zalish banane ho
Dhale valish ghava
Dhal futye mar uraman raja
Zilish dushman dava
Mar kesarabhin kantha ho
Sidhavoji ranavaṭa

Ek vat ranavasani re
Biji sinhasan vaṭa
Triji vat shonitani sarite
Ho shuran snanano ghaṭa
Mar kesarabhin kantha ho
Sidhavoji ranavaṭa

Jaya kalagie valajo pritama
Bhinjashun fage chira
Nahin to virane ashram malashun
Ho! Suragangane tira
Mar kesarabhin kantha ho
Sidhavoji ranavaṭa

Rajamugut ranarajavi ho
Ranaghel ranadhira
Adhiro ghodilo thanagane natha
Vadho rane mahavira
Mar kesarabhin kantha ho
Sidhavoji ranavaṭa

-mahakavi nanalala

Source: Mavjibhai