મારી કોઈ ડાળખીમાં - Mari Koi Dalakhiman - Gujarati

મારી કોઈ ડાળખીમાં

મારી કોઈ ડાળખીમાં પાંદડા નથી મને પાનખરની બીક ના બતાવો!

પંખી સહિત હવા ચાતરીને જાય એવું આષાઢી દિવસોમાં લાગે
આંબાનું સાવ ભલે લાકડું કહેવાઉં પણ મારામાં ઝાડ હજી જાગે

માળામાં ગોઠવેલી સળી હું નથી મને વીજળીની બીક ના બતાવો!
મારી કોઈ ડાળખીમાં પાંદડા નથી મને પાનખરની બીક ના બતાવો!

એકે ડાળીથી હવે ઝીલ્યો ન જાય કોઈ રાતી કીડીનો ય ભાર!
એક પછી એક ડાળ ખરતી જોઉં ને થાય પડવાને કેટલી છે વાર?

બરફમાં હું ગોઠવેલું પાણી નથી મને સૂરજની બીક ના બતાવો!
મારી કોઈ ડાળખીમાં પાંદડા નથી મને પાનખરની બીક ના બતાવો!


मारी कोई डाळखीमां

मारी कोई डाळखीमां पांदडा नथी मने पानखरनी बीक ना बतावो!

पंखी सहित हवा चातरीने जाय एवुं आषाढी दिवसोमां लागे
आंबानुं साव भले लाकडुं कहेवाउं पण मारामां झाड हजी जागे

माळामां गोठवेली सळी हुं नथी मने वीजळीनी बीक ना बतावो!
मारी कोई डाळखीमां पांदडा नथी मने पानखरनी बीक ना बतावो!

एके डाळीथी हवे झील्यो न जाय कोई राती कीडीनो य भार!
एक पछी एक डाळ खरती जोउं ने थाय पडवाने केटली छे वार?

बरफमां हुं गोठवेलुं पाणी नथी मने सूरजनी बीक ना बतावो!
मारी कोई डाळखीमां पांदडा नथी मने पानखरनी बीक ना बतावो!


Mari Koi Dalakhiman

Mari koi dalakhiman pandada nathi mane panakharani bik na batavo!

Pankhi sahit hava chatarine jaya evun ashadhi divasoman lage
Anbanun sav bhale lakadun kahevaun pan maraman zad haji jage

Malaman gothaveli sali hun nathi mane vijalini bik na batavo! Mari koi dalakhiman pandada nathi mane panakharani bik na batavo!

Eke dalithi have zilyo n jaya koi rati kidino ya bhara! Ek pachhi ek dal kharati joun ne thaya padavane ketali chhe vara?

Barafaman hun gothavelun pani nathi mane surajani bik na batavo! Mari koi dalakhiman pandada nathi mane panakharani bik na batavo!


Mārī koī ḍāḷakhīmān

Mārī koī ḍāḷakhīmān pāndaḍā nathī mane pānakharanī bīk nā batāvo!

Pankhī sahit havā chātarīne jāya evun āṣhāḍhī divasomān lāge
Ānbānun sāv bhale lākaḍun kahevāun paṇ mārāmān zāḍ hajī jāge

Māḷāmān goṭhavelī saḷī hun nathī mane vījaḷīnī bīk nā batāvo! Mārī koī ḍāḷakhīmān pāndaḍā nathī mane pānakharanī bīk nā batāvo!

Eke ḍāḷīthī have zīlyo n jāya koī rātī kīḍīno ya bhāra! Ek pachhī ek ḍāḷ kharatī joun ne thāya paḍavāne keṭalī chhe vāra?

Barafamān hun goṭhavelun pāṇī nathī mane sūrajanī bīk nā batāvo! Mārī koī ḍāḷakhīmān pāndaḍā nathī mane pānakharanī bīk nā batāvo!


Source : સ્વરઃ પાર્થિવ ગોહિલ
રચનાઃ અનિલ જોશી