મથુરાથી કાનકુંવર ગોકુળમાં જાય - Mathura Thi Kankuvar Gokulmaa Jay - Gujarati & English Lyrics

વરસે ભલે વાદળી ને વાયુ ધીરો વાય
મથુરાથી કાનકુંવર ગોકુળમાં જાય
ઉપરથી શેષનાગ કરી રહ્યા છાંય…મથુરાથી…

શ્રાવણ માસની અંધારી રાતે
વસુદેવજીએ લાલ લીધા છે માથે
તાળા તૂટ્યા પહેરેગીર જોને જોલા ખાય…મથુરાથી…

યમુનાના નીર જેને ચઢીયા હીલોળે •
પ્રીતમ પદ સ્પર્શવાને પ્રેમ ભર્યા ડોલે
નીર ગાજે સિંહ જેવા, મન ડરી જાય…મથુરાથી…

ચરણો સ્પર્શીને નીર ઓછાં થયા છે
દીધો મારગ શ્યામ ગોકુળ ગયા છે
માતા જશોદાના મહેલે જાય…મથુરાથી…

જશોદાની સેજમાં સૂવડાવ્યા શ્યામને
વારી વારી નીરખું એવા અંતર અભિરામને
માયારુપી કન્યા લઇ પાછા જાય… મથુરાથી…

વરસે ભલે વાદળી ને વાયુ ધીરો વાય
મથુરાથી કાનકુંવર ગોકુળમાં જાય

Mathura Thi Kankuvar Gokulmaa Jay

Varase bhale vādaḷī ne vāyu dhīro vāya
Mathurāthī kānakunvar gokuḷamān jāya
Uparathī sheṣhanāg karī rahyā chhānya…mathurāthī…

Shrāvaṇ māsanī andhārī rāte
Vasudevajīe lāl līdhā chhe māthe
Tāḷā tūṭyā paheregīr jone jolā khāya…mathurāthī…

Yamunānā nīr jene chaḍhīyā hīloḷe •
Prītam pad sparshavāne prem bharyā ḍole
Nīr gāje sinha jevā, man ḍarī jāya…mathurāthī…

Charaṇo sparshīne nīr ochhān thayā chhe
Dīdho mārag shyām gokuḷ gayā chhe
Mātā jashodānā mahele jāya…mathurāthī…

Jashodānī sejamān sūvaḍāvyā shyāmane
Vārī vārī nīrakhun evā antar abhirāmane
Māyārupī kanyā lai pāchhā jāya… Mathurāthī…

Varase bhale vādaḷī ne vāyu dhīro vāya
Mathurāthī kānakunvar gokuḷamān jāya

Divya Publication. (2020). કિર્તન સાગર