મોહનની મોરલી - Mohan Ni Morli - Gujarati & English Lyrics

કે મોરલી મોહનની વાગી રે
કે ગોપીયુ ઝબકીને જાગી રે
રાસ રમવા રે જાય દોડી દોડી …મોરલી મોહનની

વાલો મારો વનરાવન ગાયો
ચારે ઊભા ઊભા મોરલી રે વગાડે
કે ગોપીઓને ઘેલું એ લગાડે રે …મોરલી મોહનની

નાદ ઘેલી ગોપીયું દોડી આવે
વહાલાને મોતીડે રે વધાવે રે
કે વહાલો મારો રાસ રમાડે રે એને…મોરલી મોહનની વાગી

રાસ રમવા બ્રહ્મા બ્રહ્માણી આવ્યા
સાથે રુડા ઇન્દ્ર ઇન્દ્રાણી લાવ્યા
કે જોયા વિના શંકર બહુ પસ્તાણા…મોરલી મોહનની વાગી

કે ભોળાનાથ ઉમાજીને વિનવે.
રાસ રમવા લઇ જાવ અમને સંગે
કે ગોપીયું તમે બતાવો મને અંગે…મોરલી મોહનની વાગી

પ્રભુતમારો વેષ દીસે વૈરાગી
ગોપી સાથે કાનો રમે અનુરાગી
કે તમને જોઇ પ્રભુ જાય ભાગી…મોરલી મોહનની વાગી

કે સતી તમે કંઇક ઉતારો તોડ.
અમને લઇ જાવ તમારી જોડ.
કે અમને રાસ રમવાના ઘણા કોડ…મોરલી મોહનની વાગી

પ્રભુતમે વાઘા સર્પના ઉતારો
શીર પર રેશની સાડી ધારો
કે ઘુમટો તાણો તમે રુપાળો…મોરલી મોહનની વાગી

કે નાગના આભુષણ અળગા ન જાય
શીર પર સાડી સરી સરી જાય
કે વહાલો મારો ચાલતા અટવાઇ જાય…મોરલી મોહનની વાગી

સતી સંગે પ્રભુ આવ્યા રાસ મધ્યે
કાનુડો આજ રાસ ૨મે છે ઉમંગે
કે ભોળા નાથ રમે છે જુદા રંગે…મોરલી મોહનની વાગી

કાનુડો કૌતુક ગયો છે જાણી
રાધાને એહો પાસ બોલ્યા પ્રેમ આણી
કે રાધે આજ ગોપીયું કોણ છે અજાણી…મોરલી મોહનની વાગી

કે હે પ્રભુજી નવી દાસી નો આણી
રાસ રમવાને લાગે છે અજાણી
કે છાની માની કાર્યોથી તમે એને આણી…મોરલી મોહનની વાગી.

રાધાના મનની વાત ગયા જાણી
મનમાં હસ્યા છે સારંગ પાણી
કે રાધે તું તો અમથી મનમાં મુંજાણી…મોરલી મોહનની વાગી.

રાધે એતો છે રે જગતના તાત
રાસ રમવા આવ્યા છે ઉમિયામાય
કે ગોપી આજ બન્યા છે ભોળાનાથ…મોરલી મોહનની વાગી

કાનુડે મોરલી પોતાની કાઢી
મધુર સુર છેડ્યો છે અનુરાગી
સાંભળતા શીવને સમાધિ લાગી…મોરલી મોહનની વાગી

વિશ્વેશ્વર દોડી પ્રભુની પાસે આવ્યા
હરિએ હરને ગળે લગાવ્યા
કે ગોપી આજ રાસ રમવાને ભોળા આવ્યા…મોરલી મોહનની વાગી

હરિએ હરનું સ્થાપન ત્યાં કીધું
રુડું ગોપીનાથ નામ એવું કીધું
જગતમાં નામ અમર એને કીધું…મોરલી મોહનની વાગી…

ગોપીનાથ સ્થાપના જે કોઇ ગાય
એના પાપ સર્વે બળી જાય
કે એને રાસ લીલા ના દર્શન થાય…મોરલી મોહનની વાગી…

Mohan Ni Morli Vagi re

Ke moralī mohananī vāgī re
Ke gopīyu zabakīne jāgī re
Rās ramavā re jāya doḍī doḍī …moralī mohananī

Vālo māro vanarāvan gāyo
Chāre ūbhā ūbhā moralī re vagāḍe
Ke gopīone ghelun e lagāḍe re …moralī mohananī

Nād ghelī gopīyun doḍī āve
Vahālāne motīḍe re vadhāve re
Ke vahālo māro rās ramāḍe re ene…moralī mohananī vāgī

Rās ramavā brahmā brahmāṇī āvyā
Sāthe ruḍā indra indrāṇī lāvyā
Ke joyā vinā shankar bahu pastāṇā…moralī mohananī vāgī

Ke bhoḷānāth umājīne vinave.
Rās ramavā lai jāv amane sange
Ke gopīyun tame batāvo mane ange…moralī mohananī vāgī

Prabhutamāro veṣh dīse vairāgī
Gopī sāthe kāno rame anurāgī
Ke tamane joi prabhu jāya bhāgī…moralī mohananī vāgī

Ke satī tame kanik utāro toḍa.
Amane lai jāv tamārī joḍa. Ke amane rās ramavānā ghaṇā koḍa…moralī mohananī vāgī

Prabhutame vāghā sarpanā utāro
Shīr par reshanī sāḍī dhāro
Ke ghumaṭo tāṇo tame rupāḷo…moralī mohananī vāgī

Ke nāganā ābhuṣhaṇ aḷagā n jāya
Shīr par sāḍī sarī sarī jāya
Ke vahālo māro chālatā aṭavāi jāya…moralī mohananī vāgī

Satī sange prabhu āvyā rās madhye
Kānuḍo āj rās 2me chhe umange
Ke bhoḷā nāth rame chhe judā range…moralī mohananī vāgī

Kānuḍo kautuk gayo chhe jāṇī
Rādhāne eho pās bolyā prem āṇī
Ke rādhe āj gopīyun koṇ chhe ajāṇī…moralī mohananī vāgī

Ke he prabhujī navī dāsī no āṇī
Rās ramavāne lāge chhe ajāṇī
Ke chhānī mānī kāryothī tame ene āṇī…moralī mohananī vāgī.

Rādhānā mananī vāt gayā jāṇī
Manamān hasyā chhe sāranga pāṇī
Ke rādhe tun to amathī manamān munjāṇī…moralī mohananī vāgī.

Rādhe eto chhe re jagatanā tāta
Rās ramavā āvyā chhe umiyāmāya
Ke gopī āj banyā chhe bhoḷānātha…moralī mohananī vāgī

Kānuḍe moralī potānī kāḍhī
Madhur sur chheḍyo chhe anurāgī
Sānbhaḷatā shīvane samādhi lāgī…moralī mohananī vāgī

Vishveshvar doḍī prabhunī pāse āvyā
Harie harane gaḷe lagāvyā
Ke gopī āj rās ramavāne bhoḷā āvyā…moralī mohananī vāgī

Harie haranun sthāpan tyān kīdhun
Ruḍun gopīnāth nām evun kīdhun
Jagatamān nām amar ene kīdhun…moralī mohananī vāgī…

Gopīnāth sthāpanā je koi gāya
Enā pāp sarve baḷī jāya
Ke ene rās līlā nā darshan thāya…moralī mohananī vāgī…

Divya Publication. (2020). કિર્તન સાગર