મુખડાની માયા લાગી રે, મોહન પ્યારા - Mukhadani Maya Lagi Re - Lyrics

મુખડાની માયા લાગી રે, મોહન પ્યારા

મુખડાની માયા લાગી રે, મોહન પ્યારા

મુખડું મેં જોયું તારું, સર્વ જગ થયું ખારું
મન મારું રહ્યું ન્યારું રે, મોહન પ્યારા … મુખડાની માયા

સંસારીનું સુખ એવું, ઝાંઝવાનાં નીર જેવું
તેને તુચ્છ કરી દેવું રે, મોહન પ્યારા … મુખડાની માયા

સંસારીનું સુખ કાચું, પરણીને રંડાવું પાછું,
તેને તો શીદ યાચું રે, મોહન પ્યારા … મુખડાની માયા

પરણું તો પ્રિતમ પ્યારો, અખંડ સૌભાગ્ય મારો,
રાંડવાનો નાવે વારો, મોહન પ્યારા … મુખડાની માયા

મીરાંબાઈ બલિહારિ, આશા મને એક તારી
સંસારથી રહી ન્યારી રે, મોહન પ્યારા … મુખડાની માયા


Mukhadani Maya Lagi Re

Mukhadani maya lagi re, mohan pyara

Mukhadun men joyun tarun, sarva jag thayun kharun
Man marun rahyun nyarun re, mohan pyar … mukhadani maya

Sansarinun sukh evun, zanzavanan nir jevun
Tene tuchchha kari devun re, mohan pyar … mukhadani maya

Sansarinun sukh kachun, paranine randavun pachhun,
Tene to shid yachun re, mohan pyar … mukhadani maya

Paranun to pritam pyaro, akhanda saubhagya maro,
Randavano nave varo, mohan pyar … mukhadani maya

Miranbai balihari, ash mane ek tari
Sansarathi rahi nyari re, mohan pyar … mukhadani maya