ન હીન સંકલ્પ હજો - N Hin Sankalpa Hajo - Lyrics

ન હીન સંકલ્પ હજો

સ્વતંત્રતા, દે વરદાન એટલું:
ન હીન સંકલ્પ હજો કદી મન;

   હૈયું કદીયે ન હજો હતાશ;
   ને ઊર્ધ્વજ્વાલે અમ સર્વ કર્મ
   રહો સદા પ્રજ્વલી, ના અધોમુખ;

   વાણી ન નિષ્કારણ હો કઠોર;
   રૂંધાય દૃષ્ટિ નહિ મોહધુમ્મસે;
   ને આંખમાંના અમી ના સૂકાય;

   ન ભોમકા ગાય વસૂકી શી હો!
   વાણિજ્યમાં વાસ વસંત લક્ષ્મી,
   તે ના નિમંત્રે નિજ નાશ સ્વાર્થથી.

   સ્ત્રીઓ વટાવે નિજ સ્ત્રીત્વ ના કદી,
   બને યુવાનો ન અકાલ વૃદ્ધ,
   વિલાય ના શૈશવનાં શુચિ સ્મિતો;

   ધુરા વહે જે જનતાની અગ્રીણો,
   તે પંગતે હો સહુથી ય છેલ્લા;
   ને બ્રાહ્મણો- સૌમ્ય વિચારકો, તે
   સત્તા તણા રે ન પુરોહિતો બને.

   અને થઈને કવિ, માગું એટલું
   ના તું અમારા કવિવૃંદને કદી
   ઝૂલંત તારે કર પીંજરાના
   બનાવજે પોપટ- ચાટુ બોલતા.

   સ્વતંત્રતા, દે વરદાન આટલું.
   (૧૫-૦૮-૧૯૫૨)

-ઉમાશંકર જોશી


N Hin Sankalpa Hajo

Svatantrata, de varadan eṭalun:
n hin sankalpa hajo kadi mana;

   haiyun kadiye n hajo hatasha;
   ne urdhvajvale am sarva karma
   raho sad prajvali, n adhomukha;

   vani n nishkaran ho kathora;
   rundhaya drushti nahi mohadhummase;
   ne ankhamanna ami n sukaya;

   n bhomak gaya vasuki shi ho!
   vanijyaman vas vasanṭa lakshmi,
   te n nimantre nij nash swarthathi.

   strio vatave nij stritva n kadi,
   bane yuvano n akal vruddha,
   vilaya n shaishavanan shuchi smito;

   dhur vahe je janatani agrino,
   te pangate ho sahuthi ya chhella;
   ne brahmano- saumya vicharako, te
   satṭa tan re n purohito bane.

   ane thaine kavi, magun eṭalun
   n tun amar kavivrundane kadi
   zulanṭa tare kar pinjarana
   banavaje popaṭa- chatu bolata.

   swatantrata, de varadan aṭalun.
   (15-08-1952)

-umashankar joshi

Source: Mavjibhai