નાનકડી નારનો મેળો - Nanakadi Narano Melo - Lyrics

નાનકડી નારનો મેળો

હાલો પરોઢિયે ખોલ્યાં છે પોપચાં તેજનાં ટશિયા ફૂટે રે લોલ
ઘમ્મર વલોણે ગાજે ગોરસિયાં ખીલેથી વાછડાં છૂટે રે લોલ
હાલોને સહિયર પાણીડાં જઈએ વીરડે વાતું કરશું રે લોલ

આખાબોલું તે અલ્લડ જોબનિયું હૈયે ફાગણિયો ફોરે રે લોલ
ઘૂમટો તાણીને હાલો ઉતાવળાં ઘરડાં બેઠા છે ગામચોરે રે લોલ
હાલોને સહિયર પાણીડાં જઈએ વીરડે વાતું કરશું રે લોલ

નેણના નેવાંને ઊટકે આંજણિયાં હથેળી હેલને માંજે રે લોલ
ચકચકતી ચૂની ને ચકચકતું બેડલું એકબીજાને ગાંજે રે લોલ
હાલોને સહિયર પાણીડાં જઈએ વીરડે વાતું કરશું રે લોલ

સાસુએ માગ્યાં ઊના પાણી ને સસરે દાતણ માગ્યું રે લોલ
કાચી નીંદરને કાંઠેથી સપનું મુઠ્ઠી વાળીને ભાગ્યું રે લોલ
હાલોને સહિયર પાણીડાં જઈએ વીરડે વાતું કરશું રે લોલ

હાલો પરોઢિયે ખોલ્યાં છે પોપચાં તેજનાં ટશિયા ફૂટે રે લોલ
મેળો જામ્યો છે અહીં નાનકડી નારનો આપણી વાતું નો ખૂટે રે લોલ
હાલોને સહિયર પાણીડાં જઈએ વીરડે વાતું કરશું રે લોલ

-વેણીભાઈ પુરોહિત


Nanakadi Narano Melo

Halo parodhiye kholyan chhe popachan tejanan ṭashiya fute re lola
Ghammar valone gaje gorasiyan khilethi vachhadan chhute re lola
Halone sahiyar panidan jaie virade vatun karashun re lola

Akhabolun te allad jobaniyun haiye faganiyo fore re lola
Ghumato tanine halo utavalan gharadan beth chhe gamachore re lola
Halone sahiyar panidan jaie virade vatun karashun re lola

Nenan nevanne uṭake anjaniyan hatheli helane manje re lola
Chakachakati chuni ne chakachakatun bedalun ekabijane ganje re lola
Halone sahiyar panidan jaie virade vatun karashun re lola

Sasue magyan un pani ne sasare datan magyun re lola
Kachi nindarane kanthethi sapanun muththi valine bhagyun re lola
Halone sahiyar panidan jaie virade vatun karashun re lola

Halo parodhiye kholyan chhe popachan tejanan ṭashiya fute re lola
Melo jamyo chhe ahin nanakadi narano apani vatun no khute re lola
Halone sahiyar panidan jaie virade vatun karashun re lola

-venibhai purohita

Source: Mavjibhai