નવલા તે આવ્યા માનાં નોરતા - Navla Te Avya Ma Na Norta - Gujarati & English Lyrics

નવલા તે આવ્યા માનાં નોરતા,
ને નવ દહાડા, રૂડી નવરાત આવ્યા નોરતાં,

સ્થાપન કરાવું કોરો કુંભ ભરાવું,
જ્વારા વવરાવું માના પૂજન કરાવું.
મારી શેરીએ ફૂલડાં વેરાવો કે,
રંગોળી પુરાવું કે રંગોળી પુરાવું. આવ્યા નોરતાo

સોનાનો ગરબો રૂપલા ઈંઢોણી,
રાસે રમવાને આવો રન્નાદે રાણી,
કહો તો રઢિયાળા રાસ રચાવું કે,
માંડવો સજાવું કે માંડવો સજાવું. આવ્યા નોરતાંo

રૂડા રમવાને રાસ આવ્યાં અલબેલી માત,
ઘૂમી ગરબાને ગાય, વાગે ઝાંઝરિયા પાય,
શો લહેકો ને શું એનું ગાવું કે,
ત્રિભુવન ડોલાવ્યું ત્રિભુવન ડોલાવ્યું. આવ્યા નોરતાંo

મુખ મીઠું મલકાય ઝાંખો ચાંદલીયો થાય,
માનો પાલવ લહેરાય ચંદા ચોકે પછરાય,
જીતુ જોતામાં ભાન ભૂલી જાઉં કે,
ફૂલ્યો ન સમાઉં કે ફૂલ્યો ન સમાઉં. આવ્યા નોરતાંo

Navla Te Avya Ma Na Norta

Naval te avya manan norata,
Ne nav dahada, rudi navarat avya noratan,

Sthapan karavun koro kunbha bharavun,
Jvar vavaravun man pujan karavun. Mari sherie fuladan veravo ke,
Rangoli puravun ke rangoli puravun. Avya noratao

Sonano garabo rupal indhoni,
Rase ramavane avo rannade rani,
Kaho to radhiyal ras rachavun ke,
Mandavo sajavun ke mandavo sajavun. Avya noratano

Rud ramavane ras avyan alabeli mata,
Ghumi garabane gaya, vage zanzariya paya,
Sho laheko ne shun enun gavun ke,
Tribhuvan dolavyun tribhuvan dolavyun. Avya noratano

Mukh mithun malakaya zankho chandaliyo thaya,
Mano palav laheraya chanda choke pachharaya,
Jitu jotaman bhan bhuli jaun ke,
Fulyo n samaun ke fulyo n samaun. Avya noratano

ઘર ઘર તોરણીયાં બંધાવો, ઘર દીવડા પ્રગટાવો,
માના નોરતાં આવ્યાં.

આભલેથી ઊતરી અંબા અવનિએ આવ્યાં,
ગરબે ઘૂમતી ગોરીઓના ગરબા સોહાવ્યા,
માના નોરતાં આવ્યાં.

ઘર સાથિયા પૂરાવો, ઘર ઘર ફૂલડાં પથરાવો,
માના નોરતાં આવ્યાં.

ટપકીયાળી ચૂંદડીમાં, મા શોભે ઝળહળતા,
કંકણ રત્ન, જડાવ ને બાંહે બાજુબંધ બિછિયાં,
માના નોરતાં આવ્યાં.

ઘરઘર દીવડા પ્રગટાવો, ઘરઘર તોરણિયાં બંધાવો,
માના નોરતાં આવ્યાં.

ઝાંઝર ઝણકે કંકણ રણકે, તાલી દેતાં તાલમાં,
ગળે એકાવન હાર ને, દામણી શોભે ભાલમાં,
માના નોરતાં આવ્યાં.

ગરબે ઘૂમે રૂમે ઝૂમે મા, ગોરીઓની સાથમાં,
ગરબા ગાતાં મન હરખાયે, આ નવલી નવરાતમાં,
માના નોરતાં આવ્યાં.

ઘર સાથિયા પૂરાવો, ઘર ઘર ફૂલડાં પથરાવો,
માના નોરતાં આવ્યાં.

ઘરઘર દીવડા પ્રગટાવો, ઘરઘર તોરણિયાં બંધાવો,
માના નોરતાં આવ્યાં.

ઘર ઘર તોરણીયાં બંધાવો, ઘર દીવડા પ્રગટાવો,
માના નોરતાં આવ્યાં.

Ma Na Norta Avya

Ghar ghar toraniyan bandhavo, ghar divad pragatavo,
Man noratan avyan.

Abhalethi utari anba avanie avyan,
Garabe ghumati gorion garab sohavya,
Man noratan avyan.

Ghar sathiya puravo, ghar ghar fuladan patharavo,
Man noratan avyan.

ṭapakiyali chundadiman, m shobhe zalahalata,
Kankan ratna, jadav ne banhe bajubandha bichhiyan,
Man noratan avyan.

Gharaghar divad pragatavo, gharaghar toraniyan bandhavo,
Man noratan avyan.

Zanzar zanake kankan ranake, tali detan talaman,
Gale ekavan har ne, damani shobhe bhalaman,
Man noratan avyan.

Garabe ghume rume zume ma, gorioni sathaman,
Garab gatan man harakhaye, a navali navarataman,
Man noratan avyan.

Ghar sathiya puravo, ghar ghar fuladan patharavo,
Man noratan avyan.

Gharaghar divad pragatavo, gharaghar toraniyan bandhavo,
Man noratan avyan.

Ghar ghar toraniyan bandhavo, ghar divad pragatavo,
Man noratan avyan.