ઓરે શ્રીનાથજી શું કરો વિચાર - O Re Shreenathji Shu Karo Vichar - Gujarati & English Lyrics

ઓરે શ્રીનાથજી શું કરો વિચાર
તારી યાદીમાં મારૂં લખી લેજો નામ
ભુલ્યાને ભટકયાને ઠારવાનું ઠામ, તારી…ઓરે

જપ તીર્થ યાત્રા કાંઈ નથી કરતો
સેવા કરવાનો મને સમય નથી મળતો
ઝટપટ દોડુંને તારી ઝાંખી થઈ જાય, તારી…ઓરે

કાંઈ નથી કરતોને આશા મોટી ધરતો
હરતાં ને ફરતા તારૂં નામ સ્મરણ કરતો
સંકટમાં શ્રીજી મને દેજો તારો સાથ. તારી…ઓરે

ઓરે શ્રીનાથજી દયા દિલમાં લાવજો
એકવાર મારો મને કહીને બોલાવજો
એમાં શું થવાનું તમને નુકશાન, તારી…ઓરે

ઓરે શ્રીનાથજી ઝાઝી નથી માંગણી,
સંકટ વિકટને કર્મની કહાની
વલ્લભના નાથ મારો ઝાલી લેજો હાથ, તારી…ઓરે

O Re Shreenathji Shu Karo Vichar

Ore shrīnāthajī shun karo vichār
Tārī yādīmān mārūn lakhī lejo nām
Bhulyāne bhaṭakayāne ṭhāravānun ṭhāma, tārī…ore

Jap tīrtha yātrā kānī nathī karato
Sevā karavāno mane samaya nathī maḷato
Zaṭapaṭ doḍunne tārī zānkhī thaī jāya, tārī…ore

Kānī nathī karatone āshā moṭī dharato
Haratān ne faratā tārūn nām smaraṇ karato
Sankaṭamān shrījī mane dejo tāro sātha. Tārī…ore

Ore shrīnāthajī dayā dilamān lāvajo
Ekavār māro mane kahīne bolāvajo
Emān shun thavānun tamane nukashāna, tārī…ore

Ore shrīnāthajī zāzī nathī māngaṇī,
Sankaṭ vikaṭane karmanī kahānī
Vallabhanā nāth māro zālī lejo hātha, tārī…ore

Divya Publication. (2020). કિર્તન સાગર