ઓ વાતોના વણઝારા - O Vaton Vanazara - Lyrics

ઓ વાતોના વણઝારા

ઓ વાતોના વણઝારા,
સુણ બે’ક સવાલ અમારા!
અણભંગ વહેતી તવ વદને
શબદ-ગંગની ધારા:
વણઓલવાયેલ તોય રહે શેં
જગ ઉરના અંગારા!

‘બ્રહ્મ, જીવ, માયા’ -મણમણના
ચગવે મભમ ગબારા:
ચોખ્ખું ને ચટ કહેને, દીઠા
આ ઘટના ઘડનારા?

જીભ-જંતરના મધઝર જાદુ,
કાનને કામણગારા:
પણ ખાંડાના ખેલે એના
શા ખપના સથવારા?
ઓ વાતોના વણઝારા!

-કરસનદાસ માણેક


O Vaton Vanazara

O vaton vanazara,
Sun be’k saval amara! Anabhanga vaheti tav vadane
Shabada-gangani dhara:
Vanaolavayel toya rahe shen
Jag uran angara!

‘brahma, jiva, maya’ -manamanan
Chagave mabham gabara:
Chokhkhun ne chat kahene, dith
A ghaṭan ghadanara?

Jibha-jantaran madhazar jadu,
Kanane kamanagara:
Pan khandan khele en
Sha khapan sathavara? O vaton vanazara!

-karasanadas maneka

Source: Mavjibhai