ઓચિંતુ કોઈ મને રસ્તે મળે ને - Ochintu Koi Mane Raste Male Ne - Gujarati

ઓચિંતુ કોઈ મને રસ્તે મળે ને

ઓચિંતુ કોઈ મને રસ્તે મળે ને કદી
ધીરેથી પૂછે કે કેમ છે?
આપણે તો કહીએ કે દરિયા શી મોજમાં
ને ઉપરથી કુદરતની રહેમ છે.

ફાટેલા ખીસ્સાની આડમાં મૂકી છે અમે
છલકાતી મલકાતી મોજ;
એકલો ઊભું ને તોયે મેળામાં હોઉં એવું
લાગ્યા કરે છે મને રોજ,
તાળું વસાય નહીં એવડી પટારીમાં
આપણો ખજાનો હેમખેમ છે.

આંખોમાં પાણી તો આવે ને જાય
નથી ભીતર ભીનાશ થતી ઓછી;
વધઘટનો કાંઠાઓ રાખે હિસાબ
નથી પરવા સમંદરને હોતી,
સૂરજ તો ઊગે ને આથમી યે જાય
મારી ઊપર આકાશ એમનેમ છે.

-ધ્રુવ ભટ્ટ

એક અનોખા કલાકાર શબનમ વિરાણી દ્વારા
આ કવિતાની લેસ્ટર ખાતે થયેલી સુંદર રજૂઆત


ओचिंतु कोई मने रस्ते मळे ने

ओचिंतु कोई मने रस्ते मळे ने कदी
धीरेथी पूछे के केम छे?
आपणे तो कहीए के दरिया शी मोजमां
ने उपरथी कुदरतनी रहेम छे.

फाटेला खीस्सानी आडमां मूकी छे अमे
छलकाती मलकाती मोज;
एकलो ऊभुं ने तोये मेळामां होउं एवुं
लाग्या करे छे मने रोज,
ताळुं वसाय नहीं एवडी पटारीमां
आपणो खजानो हेमखेम छे.

आंखोमां पाणी तो आवे ने जाय
नथी भीतर भीनाश थती ओछी;
वधघटनो कांठाओ राखे हिसाब
नथी परवा समंदरने होती,
सूरज तो ऊगे ने आथमी ये जाय
मारी ऊपर आकाश एमनेम छे.

-ध्रुव भट्ट

एक अनोखा कलाकार शबनम विराणी द्वारा
आ कवितानी लेस्टर खाते थयेली सुंदर रजूआत


Ochintu Koi Mane Raste Male Ne

Ochintu koi mane raste male ne kadi
Dhirethi puchhe ke kem chhe? Apane to kahie ke dariya shi mojaman
Ne uparathi kudaratani rahem chhe.

Fatela khissani adaman muki chhe ame
Chhalakati malakati moja;
Ekalo ubhun ne toye melaman houn evun
Lagya kare chhe mane roja,
Talun vasaya nahin evadi patariman
Apano khajano hemakhem chhe.

Ankhoman pani to ave ne jaya
Nathi bhitar bhinash thati ochhi;
Vadhaghatano kanthao rakhe hisaba
Nathi parava samandarane hoti,
Suraj to uge ne athami ye jaya
Mari upar akash emanem chhe.

-dhruv Bhatta

Ek Anokha kalakar shabanam virani dvara
A kavitani lestar khate thayeli sundar rajuata


Ochintu koī mane raste maḷe ne

Ochintu koī mane raste maḷe ne kadī
Dhīrethī pūchhe ke kem chhe? Āpaṇe to kahīe ke dariyā shī mojamān
Ne uparathī kudaratanī rahem chhe.

Fāṭelā khīssānī āḍamān mūkī chhe ame
Chhalakātī malakātī moja;
Ekalo ūbhun ne toye meḷāmān houn evun
Lāgyā kare chhe mane roja,
Tāḷun vasāya nahīn evaḍī paṭārīmān
Āpaṇo khajāno hemakhem chhe.

Ānkhomān pāṇī to āve ne jāya
Nathī bhītar bhīnāsh thatī ochhī;
Vadhaghaṭano kānṭhāo rākhe hisāba
Nathī paravā samandarane hotī,
Sūraj to ūge ne āthamī ye jāya
Mārī ūpar ākāsh emanem chhe.

-dhruv bhaṭṭa

Ek anokhā kalākār shabanam virāṇī dvārā
Ā kavitānī lesṭar khāte thayelī sundar rajūāta


Source : ઓચિંતુ કોઈ મને રસ્તે મળે ને