ઓતરાદા વાયરા ઊઠો - Otarad vayar utho - Lyrics

ઓતરાદા વાયરા ઊઠો

ઓતરાદા વાયરા ઊઠો ઊઠો હો તમે ઓતરાદા વાયરા ઊઠો
કૈલાસી કંદરાની રૂપેરી સોડ થકી ઓતરાદા વાયરા ઊઠો
ઓતરાદા વાયરા ઊઠો

ધૂણન્તાં શિવ જોગમાયાને ડાકલે હાકલ દેતા ઓ વીર ઊઠો
ભીડ્યા દરવાજાની ભોગળ ભાંગીને તમે પૂરપાટ ઘોડલે છૂટો
ઓતરાદા વાયરા ઊઠો

ધરતીના દેહ પરે ચડિયા છે પુંજ પુંજ સડિયેલાં ચીર ધૂળ કૂંથો
જોબનના નીર મહીં જામ્યાં શેવાળ ફૂગ ઝંઝાના વીર તમે ઊઠો
ઓતરાદા વાયરા ઊઠો

કોહેલાં પાંદ ફૂલ ફેંકી નાખો રે ભાઈ કરમાતી કળીઓને ચૂંટો
થોડી થોડી વાર ભલે બુઝાતા દીવડા ચોર ધાડપાડ ભલે લૂંટો
ઓતરાદા વાયરા ઊઠો

છોને છૂંદાય મારી કૂણેરી કૂંપળો સૂસવતી શીત લઈ છૂટો
મૂર્છિત વનરાજિનાં ઢંઢોળો માથડાં ચીરો ચમકાટ એનો જૂઠો
ઓતરાદા વાયરા ઊઠો

ઊઠો કદરૂપ પ્રેતસૃષ્ટિના રાજવી ફરી એક વાર ભાંગ ઘૂંટો
ભૂરિયાં લટૂરિયાંની આંધીઓ ઉરાડતા હુહુકાર સ્વરે કાળ ઊઠો
ઓતરાદા વાયરા ઊઠો

કવિઓના લાડકડા મલયાનિલ મંદ મંદ રહેજે ચંદનની ગોદ સૂતો
નથી નથી પર્વ પુષ્પન્ધવાનું આજ ઘોર વિપ્લવના ઢોલડાં ધડૂકો
ઓતરાદા વાયરા ઊઠો

-ઝવેરચંદ મેઘાણી


Otarad vayar utho

Otarad vayar utho utho ho tame otarad vayar utho
Kailasi kandarani ruperi sod thaki otarad vayar utho
Otarad vayar utho

Dhunantan shiv jogamayane dakale hakal det o vir utho
Bhidya daravajani bhogal bhangine tame purapat ghodale chhuto
Otarad vayar utho

Dharatin deh pare chadiya chhe punja punja sadiyelan chir dhul kuntho
Jobanan nir mahin jamyan sheval fug zanzan vir tame utho
Otarad vayar utho

Kohelan panda ful fenki nakho re bhai karamati kalione chunto
Thodi thodi var bhale buzat divad chor dhadapad bhale lunto
Otarad vayar utho

Chhone chhundaya mari kuneri kunpalo susavati shit lai chhuto
Murchhit vanarajinan dhandholo mathadan chiro chamakat eno jutho
Otarad vayar utho

Utho kadarup pretasrushtin rajavi fari ek var bhanga ghunto
Bhuriyan laturiyanni andhio uradat huhukar sware kal utho
Otarad vayar utho

Kavion ladakad malayanil manda manda raheje chandanani god suto
Nathi nathi parva pushpandhavanun aj ghor viplavan dholadan dhaduko
Otarad vayar utho

-zaverachanda meghani

Source: Mavjibhai