પરિચય છે મંદિરમાં દેવોને મારો - Parichaya Chhe Mandiraman Devone Maro - Gujarati

પરિચય છે મંદિરમાં દેવોને મારો

પરિચય છે મંદિરમાં દેવોને મારો અને મસ્જિદોમાં ખુદા ઓળખે છે
નથી મારું વ્યક્તિત્વ છાનું જ કોઈથી તમારા પ્રતાપે બધાં ઓળખે છે

સુરાને ખબર છે પિછાણે છે પ્યાલી અરે ખુદ અતિથિ ઘટા ઓળખે છે
ન કર ડોળ સાકી અજાણ્યા થવાનો મને તારું સૌ મયકદા ઓળખે છે

પ્રણય જ્યોત કાયમ છે મારા જ દમથી મેં હોમી નથી જિંદગી કાંઈ અમથી
સભાને ભલે હોય ન કોઈ ગતાગમ મને ગર્વ એ છે કે શમા ઓળખે છે

મેં લો’યાં છે પાલવથી ધરતીનાં આંસુ કરુણાનાં તોરણ સજાવી રહ્યો છું
ઊડી ગઈ છે નીંદર ગગન-સર્જકોની મને જ્યારથી તારલાં ઓળખે છે

અમે તો સમંદર ઉલેચ્યો છે પ્યારા નથી માત્ર છબછબિયાં કીધાં કિનારે
મળી છે અમોને જગા મોતીઓમાં તમોને ફક્ત બદબુદા ઓળખે છે

તબીબોને કહી દો કે માથું ન મારે દરદ સાથે સીધો પરિચય છે મારો
હકીકતમાં હું એવો છું રોગી જેને બહુ સારી પેઠે દવા ઓળખે છે

દિલે ‘શૂન્ય’ એવા મેં જખ્મો સહ્યાં છે કે સૌ પ્રેમીઓ મેળવે છે દિલાસો
છું ધીરજનો મેરુ ખબર છે વફાને, દયાનો છું સાગર ક્ષમા ઓળખે છે


परिचय छे मंदिरमां देवोने मारो

परिचय छे मंदिरमां देवोने मारो अने मस्जिदोमां खुदा ओळखे छे
नथी मारुं व्यक्तित्व छानुं ज कोईथी तमारा प्रतापे बधां ओळखे छे

सुराने खबर छे पिछाणे छे प्याली अरे खुद अतिथि घटा ओळखे छे
न कर डोळ साकी अजाण्या थवानो मने तारुं सौ मयकदा ओळखे छे

प्रणय ज्योत कायम छे मारा ज दमथी में होमी नथी जिंदगी कांई अमथी
सभाने भले होय न कोई गतागम मने गर्व ए छे के शमा ओळखे छे

में लो’यां छे पालवथी धरतीनां आंसु करुणानां तोरण सजावी रह्यो छुं
ऊडी गई छे नींदर गगन-सर्जकोनी मने ज्यारथी तारलां ओळखे छे

अमे तो समंदर उलेच्यो छे प्यारा नथी मात्र छबछबियां कीधां किनारे
मळी छे अमोने जगा मोतीओमां तमोने फक्त बदबुदा ओळखे छे

तबीबोने कही दो के माथुं न मारे दरद साथे सीधो परिचय छे मारो
हकीकतमां हुं एवो छुं रोगी जेने बहु सारी पेठे दवा ओळखे छे

दिले ‘शून्य’ एवा में जख्मो सह्यां छे के सौ प्रेमीओ मेळवे छे दिलासो
छुं धीरजनो मेरु खबर छे वफाने, दयानो छुं सागर क्षमा ओळखे छे


Parichaya Chhe Mandiraman Devone Maro

Parichaya chhe mandiraman devone maro ane masjidoman khuda olakhe chhe
Nathi marun vyaktitva chhanun j koithi tamara pratape badhan olakhe chhe

Surane khabar chhe pichhane chhe pyali are khud atithi ghata olakhe chhe
N kar dol saki ajanya thavano mane tarun sau mayakada olakhe chhe

Pranaya jyot kayam chhe mara j damathi men homi nathi jindagi kani amathi
Sabhane bhale hoya n koi gatagam mane garva e chhe ke shama olakhe chhe

Men lo’yan chhe palavathi dharatinan ansu karunanan toran sajavi rahyo chhun
Udi gai chhe nindar gagana-sarjakoni mane jyarathi taralan olakhe chhe

Ame to samandar ulechyo chhe pyara nathi matra chhabachhabiyan kidhan kinare
Mali chhe amone jaga motioman tamone fakta badabuda olakhe chhe

Tabibone kahi do ke mathun n mare darad sathe sidho parichaya chhe maro
Hakikataman hun evo chhun rogi jene bahu sari pethe dava olakhe chhe

Dile ‘shunya’ eva men jakhmo sahyan chhe ke sau premio melave chhe dilaso
Chhun dhirajano meru khabar chhe vafane, dayano chhun sagar kshama olakhe chhe


Parichaya chhe mandiramān devone māro

Parichaya chhe mandiramān devone māro ane masjidomān khudā oḷakhe chhe
Nathī mārun vyaktitva chhānun j koīthī tamārā pratāpe badhān oḷakhe chhe

Surāne khabar chhe pichhāṇe chhe pyālī are khud atithi ghaṭā oḷakhe chhe
N kar ḍoḷ sākī ajāṇyā thavāno mane tārun sau mayakadā oḷakhe chhe

Praṇaya jyot kāyam chhe mārā j damathī men homī nathī jindagī kānī amathī
Sabhāne bhale hoya n koī gatāgam mane garva e chhe ke shamā oḷakhe chhe

Men lo’yān chhe pālavathī dharatīnān ānsu karuṇānān toraṇ sajāvī rahyo chhun
Ūḍī gaī chhe nīndar gagana-sarjakonī mane jyārathī tāralān oḷakhe chhe

Ame to samandar ulechyo chhe pyārā nathī mātra chhabachhabiyān kīdhān kināre
Maḷī chhe amone jagā motīomān tamone fakta badabudā oḷakhe chhe

Tabībone kahī do ke māthun n māre darad sāthe sīdho parichaya chhe māro
Hakīkatamān hun evo chhun rogī jene bahu sārī peṭhe davā oḷakhe chhe

Dile ‘shūnya’ evā men jakhmo sahyān chhe ke sau premīo meḷave chhe dilāso
Chhun dhīrajano meru khabar chhe vafāne, dayāno chhun sāgar kṣhamā oḷakhe chhe


Source : સ્વર: મનહર ઉધાસ
ગીતઃ ‘શૂન્ય’ પાલનપુરી
સંગીતઃ ભરત ગાંધી