પીપળાની નીચે તળાવ - Pipalani Niche Talava - Gujarati

પીપળાની નીચે તળાવ

પીપળાની નીચે તળાવ
નટ રે નાગર કેરો છૈયો કનૈયો મુને કનડે છે

લાગ્યો રે મુને કાળજડે ઘાવ
ઘેલો રે બળદેવજીનો ભૈયો કનૈયો મુને કનડે છે

એની રે ગાવલડીના દૂધ મારે દોવા
એની રે માવડીના વેશ મારે ધોવા

જાણે રે બધું ગોકુળિયું ગામ
મનના માનેલાની મૂરત એ તો મારે મનડે છે

પીપળાની નીચે તળાવ
નટ રે નાગર કેરો છૈયો કનૈયો મુને કનડે છે

નંદનો કિશોર ઝટ જાયે ન જાણી
જાઉં રે પાણી ત્યારે ઘૂંઘટ દઉં તાણી

નીચા મારા લોચનિયા લાલ
જાણે શું કાળો કનૈયો વૃંદાવનને ધમરે છે

એવું ના કરિયે રે મારા શામળિયા
ગોકુળ કેરી ગોપિયું જઈને જશોદાને કહી દેશે

એવું ના કરિયે રે મારા રંગરસિયા
ગોકુળ કેરી ગોપિયું જઈને જશોદાને કહી દેશે

એવું ના કરિયે રે મારા શામળિયા
ગોકુળ કેરી ગોપિયું જઈને જશોદાને કહી દેશે


पीपळानी नीचे तळाव

पीपळानी नीचे तळाव
नट रे नागर केरो छैयो कनैयो मुने कनडे छे

लाग्यो रे मुने काळजडे घाव
घेलो रे बळदेवजीनो भैयो कनैयो मुने कनडे छे

एनी रे गावलडीना दूध मारे दोवा
एनी रे मावडीना वेश मारे धोवा

जाणे रे बधुं गोकुळियुं गाम
मनना मानेलानी मूरत ए तो मारे मनडे छे

पीपळानी नीचे तळाव
नट रे नागर केरो छैयो कनैयो मुने कनडे छे

नंदनो किशोर झट जाये न जाणी
जाउं रे पाणी त्यारे घूंघट दउं ताणी

नीचा मारा लोचनिया लाल
जाणे शुं काळो कनैयो वृंदावनने धमरे छे

एवुं ना करिये रे मारा शामळिया
गोकुळ केरी गोपियुं जईने जशोदाने कही देशे

एवुं ना करिये रे मारा रंगरसिया
गोकुळ केरी गोपियुं जईने जशोदाने कही देशे

एवुं ना करिये रे मारा शामळिया
गोकुळ केरी गोपियुं जईने जशोदाने कही देशे


Pipalani Niche Talava

Pipalani niche talava
Nat re nagar kero chhaiyo kanaiyo mune kanade chhe

Lagyo re mune kalajade ghava
Ghelo re baladevajino bhaiyo kanaiyo mune kanade chhe

Eni re gavaladina dud mare dova
Eni re mavadina vesh mare dhova

Jane re badhun gokuliyun gama
Manana manelani murat e to mare manade chhe

Pipalani niche talava
Nat re nagar kero chhaiyo kanaiyo mune kanade chhe

Nandano kishor zat jaye n jani
Jaun re pani tyare ghunghat daun tani

Nicha mara lochaniya lala
Jane shun kalo kanaiyo vrundavanane dhamare chhe

Evun na kariye re mara shamaliya
Gokul keri gopiyun jaine jashodane kahi deshe

Evun na kariye re mara rangarasiya
Gokul keri gopiyun jaine jashodane kahi deshe

Evun na kariye re mara shamaliya
Gokul keri gopiyun jaine jashodane kahi deshe


Pīpaḷānī nīche taḷāva

Pīpaḷānī nīche taḷāva
Naṭ re nāgar kero chhaiyo kanaiyo mune kanaḍe chhe

Lāgyo re mune kāḷajaḍe ghāva
Ghelo re baḷadevajīno bhaiyo kanaiyo mune kanaḍe chhe

Enī re gāvalaḍīnā dūḍ māre dovā
Enī re māvaḍīnā vesh māre dhovā

Jāṇe re badhun gokuḷiyun gāma
Mananā mānelānī mūrat e to māre manaḍe chhe

Pīpaḷānī nīche taḷāva
Naṭ re nāgar kero chhaiyo kanaiyo mune kanaḍe chhe

Nandano kishor zaṭ jāye n jāṇī
Jāun re pāṇī tyāre ghūnghaṭ daun tāṇī

Nīchā mārā lochaniyā lāla
Jāṇe shun kāḷo kanaiyo vṛundāvanane dhamare chhe

Evun nā kariye re mārā shāmaḷiyā
Gokuḷ kerī gopiyun jaīne jashodāne kahī deshe

Evun nā kariye re mārā rangarasiyā
Gokuḷ kerī gopiyun jaīne jashodāne kahī deshe

Evun nā kariye re mārā shāmaḷiyā
Gokuḷ kerī gopiyun jaīne jashodāne kahī deshe


Source : સ્વરઃ આશા ભોસલે
ગીત-સંગીતઃ અવિનાશ વ્યાસ