પ્રભુમય જીવન - Prabhumaya Jivana - Lyrics

પ્રભુમય જીવન

(તોટક)

મુજ જીવન આ પ્રભુ તુંથી ભરું
બલ દે અભિલાષ હું એહ ધરું

મુજ દેહ વિશે વળી આત્મ વિશે
જડ ચેતનમાં પ્રભુ વાસ વસે

મુજ રક્ત વિશે મુજ નાડી વિશે
મુજ દ્દષ્ટિ વિશે મુજ વાણી વિશે

મુજ તર્ક વિશે મુજ કર્મ વિશે
પ્રભુ વાસ વસો મુજ મર્મ વિશે

શિરમાં ઉરમાં મુખમાં કરમાં
પ્રભુ વ્યાપી રહો મુજ અંતરમાં

મુજ જીવન કેરું રહસ્ય ઊંડું
બન પ્રેરક ચાલક શાસક તું

ધરીને ઉરમાં રસની પ્રતિમા
જહિં ઉન્નતિનો સ્થિર છે મહિમા

સ્મરી આકૃતિ એ નિજ પીંછી ધરે
અનુસાર જ ચિત્ર પછી ચિતરે

જ્યમ ચિત્રક એ મન મૂર્તિ વડે
બહુ સુંદર ઉત્તમ સૃષ્ટિ રચે

ત્યમ જીવનમાં પટની ઉપરે
મુજ લેખન તે તુજ સાક્ષી પુરે

પ્રભુ મુદ્રિત અંકિત તું હ્રદમાં
કૃતિઓ બધી ત્વમય હો જગમાં

મુજ વર્તનથી છબી જે બની રહે
તુજ ઉજ્જ્વલ રૂપની ઝાંખી દિયે

-રમણભાઈ નીલકંઠ


Prabhumaya Jivana

(toṭaka)

Muj jivan a prabhu tunthi bharun
Bal de abhilash hun eh dharun

Muj deh vishe vali atma vishe
Jad chetanaman prabhu vas vase

Muj rakṭa vishe muj nadi vishe
Muj ddashti vishe muj vani vishe

Muj tarka vishe muj karma vishe
Prabhu vas vaso muj marma vishe

Shiraman uraman mukhaman karaman
Prabhu vyapi raho muj antaraman

Muj jivan kerun rahasya undun
Ban prerak chalak shasak tun

Dharine uraman rasani pratima
Jahin unnatino sthir chhe mahima

Smari akruti e nij pinchhi dhare
Anusar j chitra pachhi chitare

Jyam chitrak e man murti vade
Bahu sundar uttam srushti rache

Tyam jivanaman paṭani upare
Muj lekhan te tuj sakshi pure

Prabhu mudrit ankit tun hradaman
Krutio badhi tvamaya ho jagaman

Muj vartanathi chhabi je bani rahe
Tuj ujjval rupani zankhi diye

-ramanabhai nilakanṭha

Source: Mavjibhai