પ્રાણીયા ભજી લેને કિરતાર - Praniya Bhaji Le Ne Kirtar - Gujarati & English Lyrics

પ્રાણિયા ! ભજી લેને કિરતાર, આ તો સ્વપું છે સંસાર.
ધન દોલત ને માલ ખજાનો, પુત્ર અને પરિવાર;
તે તો ત્યજી તમે જાશો એકલા, ખાશો જમનો માર રે.… પ્રાણિયા

ઊંચી મેડી ને અજબ ઝરુખા, ગોખ તણો નહીં પાર;
છત્રપતિ તો ચાલ્યા ગયા તેના, બાંધ્યા રહ્યા ઘરબાર રે… પ્રાણિયા

ઉપર ફૂલડાં ફરફરે ને હેઠે રાખ્યાં શ્રીફળ ચાર;
ઠીક કરી ઠાઠડીમાં ઘાલ્યો, પછી પૂંઠે પડે પોકાર રે… પ્રાણિયા

સેજ તળાઇ વિના સૂતો નહીં, ને કરતો હુન્નર હજાર,
ખોળી ખોળીને બાળશે રે, જેમ લોઢું ગાળે લૂહાર રે… પ્રાણિયા

સ્મશાનમાં જઇને ચેહ ખડકી, ઉપર કાષ્ઠનો ભાર;
અગ્નિ મૂકીને અળગો રહે, પછી આગે ઝરે અંગાર રે… પ્રાણિયા

સ્નાન કરવા સૌ ચાલિયાં મળી, સઘળાં નર ને નાર;
‘ભોજો’ ભક્ત કહે ચાર દહાડા રોઇ, વળતી મૂક્યો વિસાર રે… પ્રાણિયા૦

Praniya Bhaji Le Ne Kirtar

Prāṇiyā ! Bhajī lene kiratāra, ā to svapun chhe sansāra.
Dhan dolat ne māl khajāno, putra ane parivāra;
Te to tyajī tame jāsho ekalā, khāsho jamano mār re.… prāṇiyā

Ūnchī meḍī ne ajab zarukhā, gokh taṇo nahīn pāra;
Chhatrapati to chālyā gayā tenā, bāndhyā rahyā gharabār re… prāṇiyā

Upar fūlaḍān farafare ne heṭhe rākhyān shrīfaḷ chāra;
Ṭhīk karī ṭhāṭhaḍīmān ghālyo, pachhī pūnṭhe paḍe pokār re… prāṇiyā

Sej taḷāi vinā sūto nahīn, ne karato hunnar hajāra,
Khoḷī khoḷīne bāḷashe re, jem loḍhun gāḷe lūhār re… prāṇiyā

Smashānamān jaine cheh khaḍakī, upar kāṣhṭhano bhāra;
Agni mūkīne aḷago rahe, pachhī āge zare angār re… prāṇiyā

Snān karavā sau chāliyān maḷī, saghaḷān nar ne nāra;
‘bhojo’ bhakta kahe chār dahāḍā roi, vaḷatī mūkyo visār re… prāṇiyā0

Divya Publication. (2020). કિર્તન સાગર

Praniya Bhaji Le Ne Kirtar : Gujarati Old Bhajan : Hemant Chauhan : Soormandir. (2018, January 4). YouTube