પ્રિયતમ, એ દિન ક્યારે આવે? - Priyatama, E Din Kyare Ave? - Gujarati

પ્રિયતમ, એ દિન ક્યારે આવે?

એ દિન ક્યારે આવે?
પ્રિયતમ, એ દિન ક્યારે આવે?
કે મનમોહન મનહરણીને માટે
મહેલ બંધાવે? (નહિ - ત્યારે?)
કે મનમોહન કોઈ ઉપવનમાં એક મઢુલી બનાવે
પ્રિયતમ, એ દિન ક્યારે આવે?

હોય ભાવના કેરી ભીંતો
તરૂલત્તા મંડપ શોભીતો
કેવડિયાના કાંટા રોપી એની વાડ બનાવે (ખોટું!)
વિષયપંક પૂરી પાયામાં ઉપર તુલસી વાવે
એ દિન ક્યારે આવે?

પ્રેમ લક્ષણા ધૂન જમાવી
નખલી આ નયનોની બનાવી
જીવન મનનાં તાર મિલાવી
આતમબિન બજાવે
પ્રિયતમ, એ દિન ક્યારે આવે?


प्रियतम, ए दिन क्यारे आवे?

ए दिन क्यारे आवे?
प्रियतम, ए दिन क्यारे आवे?
के मनमोहन मनहरणीने माटे
महेल बंधावे? (नहि - त्यारे?)
के मनमोहन कोई उपवनमां एक मढुली बनावे
प्रियतम, ए दिन क्यारे आवे?

होय भावना केरी भींतो
तरूलत्ता मंडप शोभीतो
केवडियाना कांटा रोपी एनी वाड बनावे (खोटुं!)
विषयपंक पूरी पायामां उपर तुलसी वावे
ए दिन क्यारे आवे?

प्रेम लक्षणा धून जमावी
नखली आ नयनोनी बनावी
जीवन मननां तार मिलावी
आतमबिन बजावे
प्रियतम, ए दिन क्यारे आवे?


Priyatama, E Din Kyare Ave?

E din kyare ave? Priyatama, e din kyare ave? Ke manamohan manaharanine mate
Mahel bandhave? (nahi - tyare?)
Ke manamohan koi upavanaman ek madhuli banave
Priyatama, e din kyare ave?

Hoya bhavana keri bhinto
Tarulatta mandap shobhito
Kevadiyana kanta ropi eni vad banave (khotun!)
Vishayapanka puri payaman upar tulasi vave
E din kyare ave?

Prem lakshana dhun jamavi
Nakhali a nayanoni banavi
Jivan mananan tar milavi
Atamabin bajave
Priyatama, e din kyare ave?


Priyatama, e din kyāre āve?

E din kyāre āve? Priyatama, e din kyāre āve? Ke manamohan manaharaṇīne māṭe
Mahel bandhāve? (nahi - tyāre?)
Ke manamohan koī upavanamān ek maḍhulī banāve
Priyatama, e din kyāre āve?

Hoya bhāvanā kerī bhīnto
Tarūlattā manḍap shobhīto
Kevaḍiyānā kānṭā ropī enī vāḍ banāve (khoṭun!)
Viṣhayapanka pūrī pāyāmān upar tulasī vāve
E din kyāre āve?

Prem lakṣhaṇā dhūn jamāvī
Nakhalī ā nayanonī banāvī
Jīvan mananān tār milāvī
Ātamabin bajāve
Priyatama, e din kyāre āve?


Source : સ્વરઃ અનુરાધા પૌડવાલ અને ભૂપિન્દર
ગીતઃ પ્રભુલાલ દ્વિવેદી
સ્વરાંકનઃ કાસમભાઈ