પૂછ એને કે જે શતાયુ છે - Puchh Ene Ke Je Shatayu Chhe - Lyrics

પૂછ એને કે જે શતાયુ છે

પૂછ એને કે જે શતાયુ છે,
કેટલું ક્યારે ક્યાં જીવાયું છે.

શ્રી સવા બારણે લખ્યા કર તું,
શબ્દથી બીજું શું સવાયું છે.

આંખમાં કીકી જેમ સાચવ તું,
આંસુ ક્યાં દોસ્ત ઓરમાયું છે.

આપણો દેશ છે દશાનનનો,
આપણો માંહ્યલો જટાયુ છે.

તારે કાજે ગઝલ મનોરંજન,
ને મારે માટે તો પ્રાણવાયુ છે.

-મનોજ ખંડેરિયા


Puchh Ene Ke Je Shatayu Chhe

Puchh ene ke je shatayu chhe,
Keṭalun kyare kyan jivayun chhe.

Shri sav barane lakhya kar tun,
Shabdathi bijun shun savayun chhe.

Ankhaman kiki jem sachav tun,
Ansu kyan dosṭa oramayun chhe.

Apano desh chhe dashananano,
Apano manhyalo jatayu chhe.

Tare kaje gazal manoranjana,
Ne mare mate to pranavayu chhe.

-Manoj Khanderiya

સ્વરઃ આશિત દેસાઈ
Source: Mavjibhai