પુત્રને આશીર્વાદ - Putrane Ashirvada - Lyrics

પુત્રને આશીર્વાદ

પર્વત તને મળે કે રણ તને મળે
ન ડગે સફરમાં જે તે ચરણ તને મળે

પાનખરમાં પણ ખિલે જીવન-સુમન
ને પલળે વસંતમાં તે મન તને મળે

કાબુમાં હો બધું એમાંય ક્યાં મજા
ઊર્મિના અવનવા પવન તને મળે

પથમાં ચડાવ છે ને ઉતાર છે ઘણા
સ્થિતપ્રજ્ઞ તું રહે કે ચિંતન તને મળે

બીજાની કેડી પર તું દોડતો નહિ
તારા સ્વરૂપની સમજણ તને મળે

તારામાં તત્વ છે તું એકલો નથી
મળવાને કૃષ્ણને કારણ તને મળે

લાચાર હો જો મિત્ર તેને તું ના ત્યજે
સાચા એ એક-બે અનુબંધ તને મળે

તારાથી મોટો તો તું થાય ના કદી
સાચી ઝલક ધરે તે દર્પણ તને મળે

સાચો પ્રેમ કોઈનો પામે તું જીવનમાં
જેમાં મળે મુક્તિ તે બંધન તને મળે

બુલંદ કોઈ તુંય ધ્યેય ગોતજે
જેથી ઘડે જીવન તર્પણ તને મળે

કરુણા હો, ગર્વ હો, તું જે કંઈ બને
સદા પ્રજળે અનંતમાં, તે જીવન તને મળે

હું જાઉં તે પછી તારા વિચારમાં
મારા વિચારની રજકણ તને મળે
(૨૦૦૩)

-હિમાંશુ ભટ્ટ


Putrane Ashirvada

Parvat tane male ke ran tane male
N dage safaraman je te charan tane male

Panakharaman pan khile jivana-sumana
Ne palale vasantaman te man tane male

Kabuman ho badhun emanya kyan maja
Urmin avanav pavan tane male

Pathaman chadav chhe ne utar chhe ghana
Sthitapragna tun rahe ke chintan tane male

Bijani kedi par tun dodato nahi
Tar swarupani samajan tane male

Taraman tatva chhe tun ekalo nathi
Malavane krushnane karan tane male

Lachar ho jo mitra tene tun n tyaje
Sach e eka-be anubandha tane male

Tarathi moto to tun thaya n kadi
Sachi zalak dhare te darpan tane male

Sacho prem koino pame tun jivanaman
Jeman male mukti te bandhan tane male

Bulanda koi tunya dhyeya gotaje
Jethi ghade jivan tarpan tane male

Karun ho, garva ho, tun je kani bane
Sad prajale anantaman, te jivan tane male

Hun jaun te pachhi tar vicharaman
Mar vicharani rajakan tane male
(2003)

-Himanshu Bhatṭa