રાધાનું નામ તમે - Radhanun Nam Tame - Lyrics

રાધાનું નામ તમે

રાધાનું નામ તમે વાંસળીના સૂર મહીં વ્હેતું ના મેલો ઘનશ્યામ!
સાંજ ને સવાર નિત નિંદા કરે છે ઘેલું ઘેલું રે ગોકુળિયું ગામ!

વણગૂંથ્યા કેશ ને અણઆંજી આંખડી
કે ખાલી બેડાંની કરે છે વાત
લોકો કરે છે શાને દિવસ ને રાત
એક મારા મોહનની પંચાત

વળી વળી નીરખે છે કુંજગલી: પૂછે છે કેમ અલી ક્યાં ગઈ’તી આમ?
રાધાનું નામ તમે વાંસળીના સૂર મહીં વ્હેતું ના મેલો ઘનશ્યામ

કોણે મૂક્યું રે તારે અંબોડે ફૂલ?
એની પૂછી પૂછીને લિએ ગંધ
વહે અંતરની વાત એ તો આંખ્યુંની ભૂલ
જોકે હોઠોની પાંખડીઓ બંધ

મારે મોંએથી ચહે સાંભળવા સાહેલી માધવનું મધમીઠું નામ
રાધાનું નામ તમે વાંસળીના સૂર મહીં વ્હેતું ના મેલો ઘનશ્યામ!

-સુરેશ દલાલ


Radhanun Nam Tame

Radhanun nam tame vansalin sur mahin vhetun n melo ghanashyama! Sanja ne savar nit ninda kare chhe ghelun ghelun re gokuliyun gama!

Vanagunthya kesh ne anaanji ankhadi
ke khali bedanni kare chhe vata
Loko kare chhe shane divas ne rat
ek mar mohanani panchata

Vali vali nirakhe chhe kunjagali: puchhe chhe kem ali kyan gai’ti ama? Radhanun nam tame vansalin sur mahin vhetun n melo ghanashyama

Kone mukyun re tare anbode fula?
eni puchhi puchhine lie gandha
Vahe antarani vat e to ankhyunni bhul
joke hothoni pankhadio bandha

Mare monethi chahe sanbhalav saheli madhavanun madhamithun nama
Radhanun nam tame vansalin sur mahin vhetun n melo ghanashyama!

-suresh dalala

Source: Mavjibhai